Klompen- en Zompenmuseum

Creatief Sköpke

Het Klompen- en Zompenmuseum in Enter toont de geschiedenis van het dorp Enter. Een geschiedenis van een dorp met Reggeschippers, ganzenhoeders en klompenmakers. Hun opleiding handmatig klompenmaken is uniek in Nederland en levert een essentiële bijdrage aan het in stand houden van dit immaterieel ambacht.

Ze gaan het museum moderniseren. Het museum wil niet alleen de oude ambachten laten zien, maar vooral ook een verbinding tussen de oude ambachten en het heden en de toekomst realiseren. Ze gaan daar invulling aan geven middels thematische creatieve broedplaatsen. In een creatieve broedplaats brengen we de ambachtslieden samen met creatieve geesten, met moderne technologieën en met jonge mensen die een relevante opleiding volgen.

Creatief Sköpke is een methodiek om een samenwerking en interactie tussen verschillende partners (makers, culturele instellingen, ondernemers en opleidingen) te organiseren die elkaar in de huidige praktijk niet gemakkelijk vinden. In Creatief Sköpke inspireren de ambachtslieden, de creatieve vormgevers, moderne technologieën en studenten elkaar.

Kijk voor meer informatie op Enters erfgoed

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.