Wim Boomkamp voorzitter nieuwe Twente Board

Wim Boomkamp, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Saxion, wordt voorzitter van de nieuwe Twente Board. Zijn brede ervaring als bestuurder, de samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheid en zijn affiniteit met Twente maakt hem een zeer geschikte voorzitter.

 

“Bedrijfsleven en ondernemers, provincie en gemeenten en onderwijs-en onderzoeksinstellingen hebben hun vertrouwen uitgesproken in de nieuw ingerichte en samengestelde Twente Board. Door dit commitment en mandaat kunnen we samen, met kracht, richting geven aan de toekomst van Twente. Het is een eer om de voorzittershamer van de Twente Board op te mogen pakken.” 
Wim Boomkamp  

 

Eind 2019 hebben vertegenwoordigers van onderwijs, ondernemers en overheid een nieuw bestuursmodel afgesproken voor de uitvoering van de sociaaleconomische structuurversterking voor Twente. De kracht van dit nieuwe bestuursmodel is de gelijkwaardige samenwerking tussen deze partijen. Voor de eerste periode is er gekozen voor een onafhankelijke voorzitter vanuit het werkveld onderwijs. 

 

“Wij  zijn erg blij dat Wim Boomkamp heeft ingestemd de volgende voorzitter van de Twente Board te worden. Hij kent Twente als geen ander, zowel onderwijs, overheid als bedrijfsleven.”
Anka Mulder  

 

Twente Board compleet
Voorzitter Wim Boomkamp vormt samen met de volgende leden het bestuur van de nieuwe Twente Board: Anka Mulder, Bert Tijhof, Dennis Schipper, Eddy van Hijum, Hans Kroeze, John Joosten, Onno van Veldhuizen, Pieter van Zwanenburg, Regina Nieuwmeijer, John van der Vegt en Victor van der Chijs.