Twente: een advanced manufacturing hub met Europese uitstraling

De wereldwijde maakindustrie verandert in een razendsnel tempo door digitalisering en robotisering. Deze evolutie naar Industrie 4.0 vereist nieuwe productietechnologieën en arbeidskrachten die zijn opgeleid en getraind voor de nieuwe productiewereld. We spraken hierover met Biba Visnjicki, projectleider van het Advanced Manufacturing Program (AMP), één van de projecten van de Regio Deal Twente.

Befaamd Fraunhofer Instituut

Visnjicki is werkzaam als Managing Director voor de Nederlandse afdeling van het befaamde Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing Technologies and Solutions in Enschede. In die hoedanigheid ondersteunt zij bedrijven om op de werkvloer advanced producten en services te realiseren. “Het is essentieel dat de maakindustrie de kennisoverdracht in digitale innovaties binnen productie in hoog tempo ontwikkelt en toepast. Het Advanced Manufacturing Program ondersteunt de maakindustrie hierbij”, vertelt Visnjicki. 

 

“Je moet dan denken aan de ontwikkeling van de maakindustrie via technologische oplossingen. Zoals het optimaal positioneren van bedrijven en het aangaan van waardevolle partnerschappen. En ook het bruikbaar maken van nieuwe technieken op het gebied van Industry 4.0 door middel van bijvoorbeeld digital twins en AR/VR voor industriële toepassingen.”

 

Samen aan de slag met projecten


Het Advanced Manufacturing Program is ontworpen en wordt uitgevoerd door het Fraunhofer Innovation Platform, in nauwe samenwerking met en ondersteuning van Universiteit Twente. Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol, want binnen het AMP worden projecten gedefinieerd door de industriële partners. “Elk project heeft minimaal twee bedrijven die de belangrijkste framework specificaties definiëren, het ‘raamwerk’ van het project. Er worden veertig bedrijven actief betrokken bij het bouwen van vijftien technologie-installaties. Ook worden er meer dan 30 bedrijven nauw betrokken in de overdracht van kennis (know-how transfer)”, vertelt Visnjicki. “Ik zie het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de maakindustrie te ondersteunen naar Industrie 4.0 via technologische oplossingen. Het is heel belangrijk dat bedrijven meegaan met Advanced Manufacturing en daarin ook de samenwerking opzoeken.”

 

Volgende slag in de maakindustrie


In Twente is ontzettend veel maakindustrie aanwezig. De regio kenmerkt zich door een sterke hightechindustrie en kennisinfrastructuur. Eén van de ontwikkelingen waar AMP zich mee bezig houdt, is het ontwikkelen en gebruik van digital twins. Dit is een verzamelnaam voor allerlei toepassingen waarin fysieke objecten worden gekoppeld aan digitale modellen. Het gebruik hiervan zorgt voor een sneller, inzichtelijk en controleerbaar proces, met als gevolg een groot concurrentievoordeel. 

 

Een ander project is de bouw van een autonome productie-installatie. Met behulp van digitalisering en flexibele automatisering kunnen ondernemingen snel reageren op steeds wisselende markt- en klantwensen. Een voorbeeld hiervan is de configuratie van een artikel dat gedurende de productie wijzigt. Een autonoom systeem reageert dan direct met een passende aanpassing in het productieproces. 

Ook stelt het Advanced Manufacturing Program studenten in staat om samen met de industrie nieuwe projecten te definiëren. Die vroege kennismaking tussen student en mogelijke werkgevers vergroot de kans dat talent voor de regio behouden blijft. 

 

In de Regio Deal is het Advanced Manufacturing Program onderdeel van de actielijn ‘Techniek als motor’. Doel is om Twente en Oost-Nederland te ontwikkelen tot een ‘advanced manufacturing hub’ met Europese uitstraling. Daarmee draagt het AMP in grote mate bij aan de aantrekkingskracht en daarmee het vestigingsklimaat van de regio. “We zijn blij dat de Regio Deal het concept van AMP omarmt. De middelen van de Regio Deal Twente zorgen voor een versnelling van de acceptatie en integratie van digitale technologieën in de werkomgeving van ondernemingen. Het werkt als een vliegwiel”, aldus Visnjicki. 

 

Kortom, Twente heeft een sterke troef in handen met het Advanced Manufacturing Program in samenwerking met het befaamde Fraunhofer Innovation Platform!