Door nieuwe openbare kade XL Businesspark is Twente optimaal bereikbaar via het water

PERSBERICHT | Almelo, 31 mei 2023

Met een traditionele ‘scheepsdoop’ werd de nieuwe openbare kade op het XL Businesspark bij Almelo op 31 mei officieel geopend. Door het vergroten van de kade in combinatie met de verruiming van de Twentse kanalen, wordt de bereikbaarheid van het XL Businesspark ‘Port of Twente’ flink verbeterd. Er kan nu maximaal worden ingezet op meer vervoer over water. Door de uitbreiding is er voldoende openbare overslagcapaciteit voor de aan- en afvoer van bulk, stukgoed en olie en kan er voldoende op- en overslagcapaciteit worden geboden door Combi Terminal Twente. Ook nog als in de toekomst alle bedrijven op het XL Businesspark zijn gevestigd.

De afgelopen jaren hebben de provincie Overijssel, het Twentse bedrijfsleven, koepelorganisaties, kennisinstellingen en overheden intensief met elkaar ingezet op het realiseren van een goede bereikbaarheid van Twente via het water. De eerste grote mijlpaal die hierin werd bereikt was de besluitvorming over de verruiming van de Twentekanalen tot klasse Va schepen in november 2013. Ook de ondernemers hebben getekend met het doel om meer vervoer over water te genereren. Over enkele maanden is Rijkswaterstaat klaar met de verruiming en kan er tot Almelo en Hengelo en Enschede gevaren worden met schepen van 110 meter lang met een diepgang van 2,80 meter. Ook XL Businesspark is dan hiermee optimaal bereikbaar met een binnenvaartschip.

Minder CO2 uitstoot

Dat is niet alleen goed nieuws voor weggebruikers, die op den duur profijt gaan hebben van meer vrachtverkeer over water, dus minder files. Meer vervoer over water betekent namelijk ook minder CO2 uitstoot. Want naast het beschikbaar maken van vaarwegen, wordt ook gestuurd op het meer gaan gebruiken van groene brandstoffen in de transportsector en de binnenvaart. Vanuit de Greendeal binnenvaart en zeevaart moet in 2030 al 40-50% CO2 reductie worden behaald en in 2050 moet de binnenvaart nagenoeg emissievrij zijn. Deze opgave past ook binnen de duurzaamheidsambities van het XL Businesspark, een mooie uitdaging om met elkaar actief mee aan de slag te gaan.

Meer containers en extra overslagcapaciteit

Volgens Jan Geerdink, projectdirecteur Port of Twente – XL Businesspark, kunnen hier straks ‘klasse 5a schepen’ aanmeren. Dit zijn schepen die 156 containers van 20 voet tegelijk kunnen vervoeren in drie lagen. “In 2022 gingen er 10.000 containers over deze kade naar of van bedrijven op het XL Park. In 2025 verwacht CTT te groeien naar 40.000 containers per jaar. Die 30.000 extra containers leveren tegelijkertijd een reductie van 3.000 ton CO2 per jaar ten opzichte van vervoer over weg”, zegt hij. “We spreken dus over een substantiële verbetering. Als de bijdrage vanuit de Regiodeal Twente, Twente Board en de Provincie Overijssel er niet was geweest, waren we niet in staat geweest de kade te vergroten en dagelijkse afvaarten van en naar Rotterdam - te realiseren”, geeft Geerdink aan.

Europese Green Deal

Volgens Twente Board-lid André Pluimers is de opening van de nieuwe kade een positieve bijdrage aan de Agenda van Twente, waarin bereikbaarheid een belangrijk issue is. “Twente is een logistieke hub, centraal in Europa. De verdieping en verbreding van de Twentekanalen die bijna gereed is, zijn hiervoor belangrijk”, zegt hij. “Vanuit de toename van vervoersstromen en de Europese Green Deal ligt er nationaal een opgave om vervoer beter, slimmer en duurzamer te maken. Vandaag zijn we hiermee weer een stapje dichterbij gekomen.”