‘Landelijk wordt steeds meer gekeken naar wat Twente doet en vindt. Als regio worden we serieus genomen’

Afscheid van boardlid John van der Vegt

Afscheid nemen doet pijn. Dat geldt zeker voor het afscheid van boardlid John van der Vegt, betrokken bij Twente Board vanaf het eerste uur. Een markant bestuurder, positief en opbouwend.

John van der Vegt raakte halverwege 2013 betrokken bij Twente Board, dat toen vooral een overleg- en afstemmingsorgaan was tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Hij wilde zich hier graag voor inzetten omdat hij ook toen al van mening was dat je als onderwijs, overheid of ondernemers wel kan werken aan de groei en ontwikkeling van Twente, maar dat je pas echt impact maakt als je het samen doet. “Wil je de belangen van Twente landelijk en internationaal goed behartigen, dan moet je dat ook in eenheid doen”, vindt hij. “Daar heb je elkaar voor nodig. Alleen als je constructief samenwerkt, lukt het om Twente elke dag een beetje mooier en beter te maken.” In 2021 groeide het overlegorgaan uit tot een economic board met een eigen uitvoeringsorganisatie. Een mooie ontwikkeling vindt Van der Vegt. “Twente Board heeft hiermee een meer zichtbare plek in Twente ingenomen.”

Waardevol
Voor Van der Vegt is de Twente Board van grote waarde. Met 20.000 studenten en 2.200 medewerkers verspreid over 40 schoollocaties en 12.000 leerbedrijven, vormt het ROC een gemeenschap op zich. “Voor ons is Twente dus echt heel relevant”, zegt hij. “Want als Twente zich ontwikkelt, is dat ook goed voor de economie en werkgelegenheid en daarmee voor onze studenten. Van onze 20.000 studenten blijft namelijk 90% na hun opleiding in Twente wonen en werken.”

 

Hechte samenwerking
Dankzij de hechte samenwerking tussen de Onderwijs, Overheid en Ondernemers, wordt er in Twente veel aandacht besteedt aan thema’s als ‘talent’ en een ‘leven lang ontwikkelen’. Zaken die volgens Van der Vegt aan de basis liggen van een gezonde economie. “Als mensen op de juiste arbeidsplek terecht komen en zich daar gelukkig voelen, presteren ze beter”, stelt hij. “Als ze daarbij ook nog de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen, om nieuwe vaardigheden aan te leren, dan werkt dat positief door naar alle kanten.” Wat dat betreft is hij blij dat ondernemers inmiddels ook volop betrokken zijn bij Twente Board. “In 2014 misten we die ondernemers echt. Als die een economic board niet dragen, dan kom je niet verder. Dat is inmiddels verbeterd. Ik zie steeds meer grote bedrijven die tijd vrijmaken en geld erin steken. Dat is heel mooi, ook omdat daardoor het accent niet alleen ligt  op technische innovaties en startups maar de brede sociaal-economische ontwikkeling en het “Bruto Twents Geluk.”

 

Slagkracht
Van der Vegt ervoer zijn boardlidmaatschap als waardevol. “Landelijk combineerde ik mijn rol vanuit het ROC met de rol van boardlid. Als ROC zijn we de vierde grootste van Nederland. In onderwijsland wordt daardoor landelijk gekeken naar hoe Twente het doet en wat we ergens van vinden. Als regio worden we serieus genomen. Dat maakt het gemakkelijker om via onze economic board landelijke fondsen aan te vragen. Omgekeerd is onze slagkracht natuurlijk ook afhankelijk van hoe Twente het doet in zijn geheel. Het is ook belangrijk dat je kan zeggen: Twente is belangrijk voor Nederland.”

 

Bruto Twents Geluk
De introductie van het Bruto Twents Geluk is iets wat hij toe juicht. “Economische ontwikkeling is mooi, maar geen doel op zich. Als iedereen hier met plezier woont, werkt en leeft, waarom zou je dan blijven investeren in economische groei? Natuurlijk moeten we ons wel blijven ontwikkelen, want we moeten niet achter gaan lopen. Het Bruto Twents Geluk dwingt je om heel gericht te kijken en de juiste accenten te plaatsen. Daardoor kan je besluiten dat je streeft naar hoogwaardige werkgelegenheid en voldoende ruimte om te wonen, naar meer kwaliteit dan kwantiteit.”

 

Toekomst
Kijkend naar de toekomst, vind Van der Vegt dat Twente moet blijven werken aaneen mooie mix van techniek, logistiek en diensten. “Als het dan in één sector slecht gaat, hou je altijd nog wat over. We moeten nooit meer, zoals in het verleden met textiel, wedden op één paard. Want als die markt dan dichtklapt, heb je niets meer”, stelt hij. Tot slot wil hij Twente Board het volgende meegeven: “Houd koers en zet de ontwikkelingen van de laatste jaren door. Blijf lef tonen in het belang van Twente, zowel landelijk als internationaal en waardeer het vakmanschap.”

 

 Einde persbericht

Team Communicatie
T: 06 54 72 656