Actieagenda: Chipdesign sleutelpositie in de Nederlandse en Europese semiconductorindustrie

Nederland heeft binnen de semiconductor equipmentindustrie een wereldwijde toppositie verworven. De tweede toppositie binnen deze waardeketen is de chipdesignindustrie. Beide posities zijn van grote toegevoegde waarde om de strategische autonomie van Europa te vergroten en 20% marktwaarde te generen. Daarvoor is echter wel versterking nodig rondom chipdesign. Het opleiden van talent met de juiste skills om de nieuwe generatie chips te kunnen ontwerpen is van groot belang.

global goal icon

global goal icon

Om invulling te geven aan deze ambitie en bij te dragen aan het Nederlandse en Europese innovatiebeleid, heeft een breed nationaal consortium de afgelopen maanden de handen ineengeslagen om een ambitiedocument in de vorm van een actieagenda te formuleren. Deze actieagenda is op 23 maart jongstleden overhandigd aan het Ministerie van EZK (Maud van Haeren), die het enorme belang van dit soort initiatieven benadrukte.

“Samen maken we chipdesign een topprioriteit van het Nederlandse innovatiebeleid en helpen we Europa bij de realisatie van een volledig ecosysteem. Lets make it happen!”

Deze actieagenda ‘Chip Design NL, het nationale cluster’ is opgesteld door ChipTech Twente, High Tech NL cluster Semiconductors (Holland Semiconductors), Brainport Eindhoven, University of Twente, Eindhoven University of Technology, Twente Board, Oost NL en TU Delft.

De komende maanden gaat het consortium, samen met de industrie, verder invulling geven aan deze agenda, om tot concrete doelen en uitwerking van de actielijnen te komen.

Ben je geïnteresseerd? Download dan de actieagenda hier en volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven!

Foto: Overhandiging actieagenda aan Maud van Haeren (Ministerie EZK) door Naomie Verstraeten (Brainport Eindhoven) in gezelschap van Tim Tiek (ChipTech Twente), Tom van der Dussen (High Tech NL Semiconductors), Charles Nijssen (Twente Board) en Ivan Stojanovic (Oost NL).