MKB Twente

Samen slimmer en sterker
Een gezond ondernemerschap staat centraal binnen ondernemersvereniging MKB Twente. Zo worden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in Twente bijgestaan om samen slimmer en sterker te worden, het 3S-gedachtengoed van MKB Twente. Dat moet bijdragen aan de versteviging van de marktpositie van de betrokken bedrijven en een vergroting van de zakelijke kansen.

logo MKB Twente
Lees hieronder meer

Contactgegevens

Saxion Centrum voor Ondernemerschap
Ariƫnsplein 1
7511 JX Enschede
+31 (0)88 019 13 44 info@mkb-twente.nl www.mkb-twente.nl

De dienstverlening van MKB Twente is gericht op de ontwikkeling, ondersteuning en optimalisering van ondernemerschap. Door met tal van marktgerichte diensten en persoonlijke begeleiding behulpzaam te zijn, kan de ondernemersvereniging bedrijven begeleiden om de juiste ondernemende koers te blijven volgen.

Partnerschappen

MKB Twente draagt bij aan een vergroting van de werkgelegenheid in Twente, zoals door een samenwerkingsovereenkomst met Werkplein Twente in Enschede. Zo worden werkzoekenden bijgestaan in het vinden van een geschikte werkplek bij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Door samenwerking met ROC van Twente, Hogeschool Saxion en andere kennisinstellingen, zet de Twentse ondernemersvereniging zich in voor meer stageplekken voor studenten. Dat geeft hen de benodigde praktijkervaring waar ondernemers ook behoefte aan hebben. 

Antwoorden op vraagstukken

Lobby richting overheden en politiek is een belangrijk instrument voor MKB Twente. Regelmatig organiseert het thematische netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten. Met businesscoaches worden ondernemers bijgestaan in dagelijkse en niet-dagelijkse vraagstukken. Saamhorigheid is een belangrijke randvoorwaarde binnen MKB Twente. Naast belangenbehartiging in diverse gremia worden ondernemers ook in contact gebracht met potentiële opdrachtgevers of collega-ondernemers, bijvoorbeeld om kennis en ervaring te delen of tips en adviezen uit te wisselen. Dergelijke ondersteuning moet uiteindelijk resulteren in een betere zichtbaarheid en een groter bereik van de betrokken bedrijven in en buiten Twente. 

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt MKB Twente aan een volhoudbare toekomst, zoals met VNO-NCW Twente in Enschede en MKB-Nederland Midden in Apeldoorn.