Betekeniseconomie Twente

Een economie die onze samenleving leefbaar houdt en positief ontwikkelt. Een economie waarin zaken op een gewetensvolle manier uitgevoerd worden en waarbij de balans gezocht wordt tussen wat goed is voor de mens, de organisatie en de maatschappij. Economische afwegingen zijn hierbij zeker belangrijk, maar niet alles bepalend. Dat is de betekeniseconomie.

logo Betekeniseconomie Twente
Lees hieronder meer

Stiching De Betekeniseconomie wil bijdragen aan het versterken en het vergroten van de leefbaarheid en de betrokkenheid in ons prachtige land. Een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisgeving steeds meer het gedrag bepaalt. 

 

De stichting wil iedereen laten zien dat dit Betekeniseconomie mogelijk is en uitnodigen om mee te doen. Samen de betekeniseconomie laten werken. De Betekeniseconomie Twente wil dit doel bewerkstelligen door projecten en evenementen te organiseren en kennis te delen. En zo de doorbraak van de Betekeniseconomie stimuleren. Dit doen ze door te ondernemen en te organiseren. Wat de Stichting doet is lokaal zichtbaar en merkbaar en speelt in op de behoeftes in de regio. Zo hoopt De Betekeniseconomie te inspireren tot betekenisvolle verandering.Mensen met elkaar in contact brengen, zorgen voor bewustwording en de beweging versterken.

Denken vanuit mogelijkheden

Slimme, onverwachte, werkende concepten worden met behulp van de Betekeniseconomie ontwikkeld. Kids4Twente en SKO zijn hiervan interessante praktijkvoorbeelden: 

Kids4Twente heeft als doel om levensechte programma's te faciliteren voor het onderwijs waarin kinderen onderzoekend en ontwerpend hun talenten in zetten. Altijd met maatschappelijke vraagstukken. Kinderen krijgen de kans nieuwe oplossingen te ontwerpen voor een mooiere wereld voor henzelf en hun omgeving.

Denken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen, zo dacht ook SKO, de Nieuwe Werken specialist uit Twente. Met behulp van de Betekenisbox zijn zij op het idee gekomen om kantoormeubelen te vernieuwen en daarmee de levensduur te verlengen, afval te verminderen en grondstoffengebruik terug te dringen.

Wil jij weten op welke manier je in de praktijk vanuit de betekeniseconomie kunt ondernemen en een duurzame, menselijke economie kunt ontwikkelen? Ga naar de www.betekeniseconomie.nl en laat samen de betekeniseconomie werken.

Contactinformatie

Spinnerij Oosterveld
Rigtersbleek-Zandvoort 10
Studio 1:39
7521 BE Enschede
06-16411126 twente@betekeniseconomie.nl https://betekeniseconomie.nl/twente/

Kaj Morel

De inhoudelijke pionier betekeniseconomie 06-16411126 kaj.morel@betekeniseconomie.nl https://betekeniseconomie.nl/kaj-morel

Mark de Lat