17 Global Goals: Duurzame ontwikkeling op Aarde

17 Doelen om de leefwereld op Aarde te transformeren. De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn een wereldwijde oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om de welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Het beëindigen van armoede moet hand in hand gaan met strategieën die economische groei bevorderen en een reeks sociale behoeften aanpakken, waaronder onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en kansen op werk, en tegelijkertijd de klimaatverandering en milieubescherming aanpakken.

In het kort

  • De wereld moet zich inzetten voor de duurzame doelen
  • Nu meer dan ooit heeft de Aarde onze inzet nodig!

Global Goal

global goal icon
Duurzame ontwikkeling op Aarde

In 2015 heeft de Verenigde Naties een nieuwe agenda opgesteld voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling. Deze agenda is een vervolg op de Millennium Development Goals die in 2000 waren geformuleerd om de wereld beter, rechtvaardiger en gezonder te maken. De toen gestelde doelen moesten in 2015 zijn gehaald of op zijn minst flink dichterbij zijn gebracht. Dat is ook gelukt. In 2015 heerst er veel minder armoede in de wereld dan vijftien jaar eerder. Veel meer kinderen volgen basisonderwijs. Het sterftecijfer onder kinderen is aanzienlijk teruggebracht. Veel meer mensen hebben toegang tot schoon drinkwater. De strijd tegen ziektes als malaria, hiv/aids en tuberculose heeft miljoenen levens gered.

Natuurlijke veerkracht

Tegelijkertijd is de mensheid er vanzelfsprekend nog lang niet, want de natuurlijke verkracht van de Aarde wordt nog dagelijks teveel aangetast. De impact van menselijk handelen is nog steeds niet in balans met de natuurlijke grenzen van het ecosysteem op deze planeet. Bovendien zijn er zelfs nieuwe dreigingen bij gekomen. Denk aan gewapende conflicten en radicalisering, de toename van natuurrampen en de verstedelijking die tot steeds meer en grotere sloppenwijken leidt. Daarom is voor de vijftien jaren tot 2030 een nieuwe agenda opgesteld: ‘The road to 2030’. Rode draad daarin is duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 duurzame doelen en 169 onderliggende subdoelen opgesteld om de hoofddoelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

 

De hoofddoelstellingen van de 17 Global Goals van de Verenigde Naties zijn gericht op:

  • Extreme armoede beëindigen
  • Ongelijkheid en onrecht bestrijden
  • Klimaatverandering oplossen