Global Goal 2: Geen honger

Het wordt tijd om te heroverwegen hoe voedsel wordt verbouwd, gedeeld en geconsumeerd. Als het goed wordt gedaan kunnen landbouw, bosbouw en visserij iedereen voorzien van voedzaam voedsel en een fatsoenlijk inkomen. Bovendien zorgt dit voor ontwikkeling op het platteland die is gericht op mensen en bescherming van het milieu. De kwaliteit van de bodem, het zoetwater, de oceanen, bossen en biodiversiteit op Aarde gaat momenteel snel achteruit.

In het kort

  • Er moet een einde gemaakt worden aan honger en we moeten zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding, plus duurzame landbouw stimuleren
  • Dit kunnen we bereiken door duurzame gewassen te verbouwen

Global Goal

global goal icon
Waarborg voedzaam voedsel en geen honger

Door klimaatverandering komen de natuurlijke bronnen waarvan de mensheid afhankelijk is onder nog meer druk te staan. Dit vergroot de kans op natuurrampen zoals droogte en overstromingen. Het lukt veel mannen en vrouwen in plattelandsgebieden niet meer om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor ze op zoek naar werk worden gedwongen te migreren naar schamel onderkomen in steden.

Voldoende voedzaam voedsel

In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Ook moet nog veel gebeuren op het gebied van voedselveiligheid. Global Goal 2 richt zich onder meer op het beëindigen van alle vormen van ondervoeding. Daarvoor dient specifieke aandacht uit te gaan naar de voeding van jonge vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en naar de voeding van oudere mensen.

Voedselproductie

In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot bijna 10 miljard mensen. Daarom richt Global Goal 2 zich tegelijkertijd op de voedselproductie. Zo moeten in 2030 duurzame systemen beschikbaar zijn voor voedselproductie. Hiervoor moet de voedselproductie omhoog, zonder ecosystemen aan te tasten. In 2030 moet de productiviteit en het inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven zijn verdubbeld. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen als vrouwen, vissers en oorspronkelijke bewoners van een land of gebied. Om dit te bereiken moet onder meer beter worden gelet op een eerlijke verdeling van land en toegang tot financiële markten.

 

Kortom:

  • landbouw, bosbouw en visserij hervormen;
  • fatsoenlijk inkomen voor iedereen genereren;
  • ontwikkeling op het platteland beschermen;
  • het milieu beschermen;
  • droogte en overstromingen verminderen.