Business Club Hellendoorn-Nijverdal richt blik op duurzame toekomst

Enkele ondernemers uit Hellendoorn en Nijverdal spraken uitvoerig over hoe zij met hun bedrijven praktisch en pragmatisch vanuit de lokale economie zowel regionaal als internationaal kunnen bijdragen aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Op initiatief van wethouder Anja van den Dolder – Soeten van de gemeente Hellendoorn – die voor het hele college van B&W de coördinator is van de 17 duurzame doelen – kwamen leden van Business Club Hellendoorn Nijverdal bijeen in het technieklokaal van CSG Reggesteyn in Nijverdal. 

In het kort

  • Ondernemers in Hellendoorn zetten zich in voor de duurzame doelen  
  • Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat ondernemers in duurzaamheid moeten blijven investeren, enkele tips lees je hier

Global Goal

global goal icon
Inspirerende bijeenkomst

Het resultaat van de inspirerende samenkomst: zelfreflectie, kennisdelen, praktische handvatten en gezamenlijk ambassadeurschap. Het groeiende duurzaamheidsbewustzijn zal zich in de komende jaren tot 2030 stap voor stap verder verspreiden onder ondernemers, hun medewerkers en de klanten. Niet alleen binnen Hellendoorn en Nijverdal, maar juist ook buiten Twente. Dat biedt perspectief, want 's werelds grootste problemen zijn ’s werelds grootste zakelijke kansen. De wereld vraagt om vernieuwing en Twentse ondernemers hebben passende, toekomstbestendige antwoorden.

Betere plek op Aarde: ‘Local for Global’

De 17 duurzame doelen (SDGs) moeten de wereld tot een betere plek maken in 2030. De door de Verenigde Naties opgestelde doelen omvatten de aanpak van extreme armoede, betere gezondheid en onderwijs, schoon drinkwater, minder ongelijkheid, duurzame energie en het tegengaan van klimaatverandering. Dat geldt nadrukkelijk ook binnen de gemeente Hellendoorn: ‘Local for Global’.  Tijdens de bijeenkomst spraken wethouders, ondernemers en de burgemeester van Hellendoorn over de rol en concrete bijdragen van deze Twentse ondernemers. Wethouder Anja van den Dolder – Soeten is enthousiast over de uitkomsten: ‘Twentse ondernemers – met name die uit Hellendoorn en Nijverdal – zijn zich er terdege van bewust dat duurzame ontwikkeling een belangrijk onderwerp is waar bedrijven, als ze blijven meebewegen richting de toekomst, aan moeten bijdragen. De meest voorkomende en terugkerende vraag onder ondernemers blijft weliswaar hoe zij dat zo concreet mogelijk kunnen doen.’

Duurzaamheidstips voor ondernemers

Het belangrijkste advies dat tijdens de bijeenkomst aan Twentse ondernemers is meegegeven, is dat zij in duurzaamheid moeten blijven investeren. Niet per definitie in financiële middelen, ook het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen over de Global Goals kan al heel waardevol zijn. Het draait om het belang van duurzaamheid in te zien en helpen te verspreiden onder klanten en medewerkers. Dat kunnen ondernemers als volgt doen: 

 

  • Draag binnen je netwerk uit dat je met duurzaamheid en de 17 doelen bezig bent, dat inspireert; 
  • Spreek elkaar aan op ieders duurzaamheidsbijdrage; 
  • School je eigen medewerkers op het gebied van duurzaamheid; 
  • Inspireer je klanten om anders te gaan aankijken tegen bestaande, impactvolle oplossingen; 
  • Ga in gesprek met je gemeente, die je verder kan helpen bij vragen over duurzaamheid; 
  • Houd je eigen duurzaamheidsprestaties bij in een checklist. 
  • Probeer de impact van je duurzame bijdragen meetbaar en zichtbaar te maken.
Checklist voor meer zichtbaarheid impact

De aanwezige ondernemers uit Hellendoorn en Nijverdal kregen als eerste in Twente een checklist uitgereikt om hun duurzame prestaties zichtbaar te maken voor de rest van de wereld. Dit nieuwe boekje is gebaseerd op en een spiegelbeeld van de eerdere publicatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG International), getiteld ‘De Global Goals in gemeentelijk beleid’. De ondernemers in de andere 13 Twentse gemeenten worden geadviseerd en uitgenodigd om eenzelfde checklist te gebruiken, zodat ook die Twentse ondernemers kunnen zien dat zij vaak al veel verder op weg zijn dan ze zelf hadden ingeschat. En ook waarin ze nog kunnen investeren voor een duurzame toekomst op basis van de 17 duurzame doelen.

Datum: 16 oktober 2018 |

Auteur: Twente.com