Women in Science: Inspiratie voor je carrière!

Hoe geven (andere) vrouwelijke ingenieurs hun carrière vorm en hoe verwezenlijken zij hun plannen? Wil jij inspirerende verhalen horen over hoe het is om straks aan het werk te gaan als je je studie hebt afgerond? Wil jij met andere dames sparren over hoe het is om in de technische wereld te werken? Dan mag je Women in Science op 10 maart a.s. niet missen!

global goal icon

global goal icon

Evenement details

Wanneer: 10 maart 2020
Tijd: 16:00 - 19:30
Organisator: KIVI Oost
Locatie: The Gallery (Universiteit Twente) Hengelosestraat 500 7521 AN Enschede

Global Goal

global goal icon

(English below)

 

Hoe geven (andere) vrouwelijke ingenieurs hun carrière vorm en hoe verwezenlijken zij hun plannen? Wil jij inspirerende verhalen horen over hoe het is om straks aan het werk te gaan als je je studie hebt afgerond? Wil jij met andere dames sparren over hoe het is om in de technische wereld te werken? Dan mag je Women in Science op 10 maart a.s. niet missen! Vier succesvolle dames geven tijdens dit event hun visie over het realiseren van successen en carrièreplannen in deze traditionele mannenwereld: 

 

- Prof. dr. ing Jutta Arens, professor in Biomedical Engineering bij de Universiteit Twente.

Adem één keer bewust in en uit. Dit is precies wat ongeveer u onbewust ongeveer 20.000 keer per dag doet om uw lichaam van zuurstof te voorzien. In sommige gevallen kunnen ziekten en aandoeningen de gasuitwisseling in de longen verstoren en een levensbedreigend probleem worden. Wanneer medische behandelingen, medicatie en kunstmatige ademhaling niet kunnen helpen, dan kunnen kunstmatige longen gebruikt worden als intensive care behandeling.

 

Om met de ontwikkeling van dergelijke kunstmatige longen en andere ondersteuning voor organen tot een realistische orgaan vervanging te komen, is het doel van Jutta Arens, professor of biomedical engineering at University of Twente. Jutta werkt samen met partners uit de medische, natuur en technische wereld om vraagstukken over kunstmatige organen in contact met bloed van verschillende kanten te belichten. Als onderzoeker combineert ze techniek en geneeskunde om patienten op een veilige manier te helpen en draagt op zowel nationaal als internationaal niveau bij aan de kennis en ontwikkelingen voor het goedkeuren en testen van kunstmatige organen. Jutta heeft mechanical engineering gestudeerd aan de RWTH Aachen University in Duitsland, daar heeft ze ook haar PhD gevolgd en sinds kort is ze van hoofd van de afdeling Department of Cardiovascular Engineering aan RWTH Aachen University verwisseld overgestapt naar the University of Twente in de afdeling Biomedical Engineering. In haar vrije tijd haalt ze graag diep adem terwijl ze geniet van lange afstandswandelingen.

 

-Marrit Hermens MSc, Customer Support Application Engineer bij ASML

In 2015 is Marrit Hermens afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Om verder te gaan in een uitdagende technische omgeving vol passie, is ze begonnen bij ASML. Tijdens haar studie werktuigbouwkunde, maakte ze kennis met ASML als mogelijke werkgever. Van het idee “hier zou ik nooit willen werken” naar het ondertekenen van het contract, ze zal vertellen over haar motivatie en de uitdagingen in haar carrière bij ASML.

 

-Ir. Marlou Bergboer, Business Opportunity Manager and Capital Planning Team Lead bij Shell

Als teamleider van de afdeling Business Opportunity Managers and Capital Planning is Marlou verantwoordelijk voor het beheer van een portefeuille van ongeveer 400 projecten op de raffinaderij in Pernis, waaronder de ontwikkeling en de onderliggende strategie van projecten met betrekking tot Energietransitie. Ze is ervaren en geaccrediteerd Project Manager met een bewezen geschiedenis in het werken in de olie & gas / energie-industrie zowel nationaal als internationaal.

 

- Ir. Carla Kamphuis, Architect, designer, illustrator en auteur.

Carla Kamphuis is Architect en werkt als zelfstandige in haar studio. Daarnaast is ze ook auteur, illustrator en lettering artiest. Na haar studie architectuur aan de TU Delft heeft ze meerdere jaren bij een groot architectenbureau gewerkt. Toch kwam ze erachter dat voor haarzelf werken beter paste bij haar introverte karakter. Met haar passie voor ontwerpen wil ze mensen inspireren. Ze vindt het leuk om haar analytische zakelijke benadering van opdrachten te combineren met een vleugje van haar creativiteit. De laatste jaren speelt social media een actieve rol in haar carrière plannen.

 

Daarnaast wrdt er een workshop 'Negotiation Skills' gegeven door dr. Aldis Sigurdardottir, CEO House of Consulting en assistant professor UT.

 

Programma:

16.00 uur  Inloop met koffie, thee en cookies

16.25 uur  Welkom door de dagvoorzitter Esther de Bruijn, Business Owner Unite2Build en bestuurslid Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs

16.30 uur  Pitches

17.30 uur  Groep 1 volgt de workshop / groep 2 gaat naar het restaurant voor het buffet

18.30 uur  Groep 2 volgt de workshop / groep 1 gaat naar het restaurant voor het buffet

19.30 uur  Afsluiting met een drankje

 

Dit event wordt georganiseerd door KIVI Students Twente in samenwerking met KIVI Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs. Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Novel-T, The Chain Company,  ASML en Shell.

 

ENGLISH announcement: WOMEN IN SCIENCE - Inspiration for your career!

How do other female engineers shape their careers and how do they realize their plans? Do you want to hear inspiring stories about getting a job after your studies? Do you want to discuss with other ladies about how it is to work in the world of science and do you want to follow a nice practical workshop about this? Then you may not miss Women in Science at the 10th of March!

 

Three successful ladies will give their vision on realizing successes and career plans in this traditional ‘man world’:

 

- Prof. dr. ing Jutta Arens, professor in Biomedical Engineering at University of Twente.

Consciously breathe in and out one time. This is exactly what you unconsciously do about 20.000 times a day to supply your body with oxygen. In some cases, however, various illnesses and diseases can interfere with the pulmonary gas exchange in the lungs and thus become a life-threatening problem. If medical treatment, drug therapy, and artificial respiration cannot help, artificial lungs can be used as an intensive care treatment.

 

The development of such artificial lungs and other organ support systems into a realistic organ replacement is a dedicated research focus of Jutta Arens, a professor in biomedical engineering at University Twente. Jutta works together with partners from the medical, natural, and engineering sciences to address the diverse issues that arise from artificial organs in contact with blood. The researcher combines engineering and medicine to the benefit of patients and contributes her knowledge on a national and international level to develop standards for testing and approving artificial organs in order to ensure patient safety. Jutta studied mechanical engineering at RWTH Aachen University in Germany, did her PhD in Aachen and has recently swapped her job as acting head of the Department of Cardiovascular Engineering at RWTH Aachen University for her Chair in Biomedical Engineering at the University of Twente, Netherlands. In her free time, she likes to take deep breaths while enjoying long-distance hikes.

 

-Marrit Hermens MSc, Customer Support Application Engineer at ASML

In 2015 Marrit Hermens graduated at Eindhoven University of Technology. She joint ASML to continue in a challenging technical environment with passion. During her studies in Mechanical Engineering, she was introduced to ASML as a possible employer. From the opinion "I never want to work there" to signing the contract, she will discuss what her motivation and challenges are in her career at ASML.

 

-Ir. Marlou Bergboer, Business Opportunity Manager and Capital Planning Team Lead at Shell

As team lead of the department of all the Business Opportunity Managers and Capital Planning, Marlou is responsible for managing a portfolio of around 400 projects on Pernis Refinery including the development and underlying strategy of projects related to Energy Transition. She is Experienced and Accredited Project Manager with a demonstrated history of working in the oil & gas / energy industry and a sound technical background, skilled in leading Single as well as a Portfolio Projects from the start through Engineering & Construction to Start-up, both On- & Offshore in a variety of countries and with various Share- and Stakeholders (Internal and External).

 

- Ir. Carla Kamphuis, Architect, designer, illustrator and author.

Carla Kamphuis is an Architect and works at her own studio. But she's also an Author, Illustrator and a Lettering Artist. After studying architecture at TU Delft, she worked for a large architectural firm for several years. Yet she found that working for herself suited her introvert character better. With her passion for design, she wants to inspire people. She likes to combine her analytical business approach to assignments with a touch of her creativity. Since a few years she’s very interested in how social media can play an active role in her career plans.

 

There will also be a workshop 'Negotiation Skills' by dr. Aldis Sigurdardottir, CEO House of Consulting and assistant professor UT.

 

Program:

16.00h Walk in with coffee, tea and cookies

16.25h Welcome by the chair of the day Esther de Bruijn, Business Owner at Unite2Build and board member Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs

16.30h Pitches

17.30h Group 1 follows workshop / group 2 goes to the restaurant for sandwich buffet

18.30h Group 2 follows workshop / group 1 goes to the restaurant for sandwich buffet

19.30h Closure with a drink

 

This event will be organized by KIVI Students Twente in cooperation with Network Female Engineers and is powered by Novel-T, The Chain Company,  ASML and Shell.