Voorlichting verduurzamen met bio-energie

De Provincie Overijssel vindt de energietransitie van het grootste belang. Het programma Nieuwe Energie Overijssel bundelt kennis en slagkracht door middel van een alliantie van partners, waaronder bijvoorbeeld VNO-NCW, Natuur & Milieu Overijssel en het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON). Dit programma jaagt breed de energietransitie in Overijssel aan, onder meer door initiatieven die gericht zijn op de omschakeling van de procesindustrie naar duurzame bronnen van energievoorziening.

Evenement details

Wanneer: 12 februari 2020
Tijd: 14:15 - 17:00
Organisator: Bio-energiecluster Oost-Nederland
Locatie: Boeldershoek Boldershoekweg 51 7554 RT Hengelo

Global Goal

global goal icon
Omschakeling naar duurzame energie

Eén van de projecten die gericht zijn op het aanjagen van nieuwe energie betreft het verzorgen van voorlichting voor de verduurzaming met bio-energie. BEON is als alliantiepartner voor dit onderdeel verantwoordelijk en heeft de NBKL gevraagd om dit samen met BTG uit te voeren. Een omschakeling waartoe wetgeving de ondernemingen al enige tijd verplicht indien dit rendabel mogelijk is. Gelet op de ruime subsidiemogelijkheden bij Provincie en Rijk is een rendabele omschakeling nu goed mogelijk. Om informatie te verstrekken op het gebied van deze omschakeling naar duurzame energie nodigen we de Overijsselse ondernemingen die tot de procesindustrie behoren uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op 12 februari a.s. Deze middag zijn we te gast bij Twence, die afval verwerkt tot duurzame warmte.

Programma

Het programma van deze middag bestaat uit een rondleiding en een inleiding waarin in detail wordt ingegaan op de mogelijkheden die er zijn om van aardgas om te schakelen naar duurzame bronnen. De focus ligt op het maken van stoom met bio-energie. Er is veel ruimte voor discussie in het programma, om aan te kunnen sluiten bij uw eigen situatie en de vragen die u mogelijk hebt. De inloop is van 14.15-14.30 uur, de bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 17.00 uur.