Regio Deal Twente Congres

De Regio Deal Twente is rond! De komende drie jaar komt er 150 miljoen euro beschikbaar om de Twentse economie te verstevigen.

 

Tijdens het congres delen ondernemers hun verhaal over het belang en de betekenis van de Regio Deal Twente voor hun bedrijf of branche. U hoort wat de Regio Deal Twente precies is en hoe u hier onderdeel van kan uitmaken. De projectleiders vertellen u graag meer over de verschillende projecten in de deal. En na afloop kunt u met hen in gesprek.

global goal icon

global goal icon

Evenement details

Wanneer: 29 oktober 2019
Tijd: 15:00 - 18:30
Organisator: Regio Twente
Locatie: Kinepolis Colosseum 60

Global Goal

global goal icon

Wij beloven u een congres met impact en veel inspiratie. Geen ver-van-mijn-bed show of abracadabra. Maar een divers palet aan sprekers, verdiepingssessies op de projecten én de mogelijkheden om nieuwe relaties op te doen. Bij de aanmelding hebt u mogelijkheid om twee projecten te kiezen voor een verdiepingssessie.Overzicht verdiepingssessies:

1. Werkt u (mee) aan de industrie van morgen?

Door de digitale revolutie verandert de wereld in een rap tempo. Het Twents bedrijfsleven moet mee in deze digitale transformatie. Hoe gaat uw bedrijf om met de gevraagde nieuwe competenties en steeds complexere innovaties? Hoe krijgt u deze innovaties en onderzoeksresultaten vertaalt naar nieuwe producten en processen? Hierbij zijn toegang tot gekwalificeerd personeel en (internationale) samenwerkingsverbanden essentieel. Leer de mogelijkheden kennen die kennisinstellingen in de regio te bieden hebben aan de hand van twee aparte programma’s binnen de Regiodeal Twente. Het eerste programma is het Advanced Manufacturing Program – gelieerd aan het Fraunhofer Project Center. Dit ondersteunt de maakindustrie bij het snel toepassen van en kennisoverdracht in (digitale) innovaties binnen productie, zoals digital twins, VR/AR technieken en flexibele automatisering. Het tweede programma is het PDEng programma. Het PD Eng programma maakt het inzetten van een tweejarige post-master track technologisch ontwerper mogelijk, waarbij de technologisch ontwerper tot taak heeft technische oplossingen voor producten, processen en systemen te creëren voor het opdracht-gevende bedrijf.

2. Hoe krijgen we de juiste zorg, op de juiste plek tegen de juiste kosten?

TopFit Citizenlab is een open initiatief in Oost Nederland. Burgers, zorgprofessionals en bedrijven werken daarin samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor de zorg en gezondheid. Op verschillende manieren worden burgers betrokken. Bijvoorbeeld door experimenteerruimtes open te stellen voor onderzoek met burgers – het ‘Citizenlab Locaties’, of door actief burgers op te zoeken – het ‘Citizenlab Mobiel’, of door een open platform te creëren waarin burgers zelf hun data kunnen verzamelen, analyseren en resultaten kunnen delen – het ‘Citizenlab Digitaal’. Het open initiatief gaat altijd uit van de situatie van de burger; bijvoorbeeld zijn aandoening, zijn werkomgeving en/of zijn ervaringen met nieuwe technologie.

3. Hoe krijgen we voldoende vakkrachten in de logistiek, techniek en zorg?

Kunt u genoeg gekwalificeerde vakmensen krijgen? Hoe gaat u om met de toekomstige vervangingsvraag van ervaren vakkrachten? In Twente willen we de mismatch op de arbeidsmarkt aanpakken. We willen mensen opleiden voor banen in kansrijke sectoren, zoals de logistiek, de zorg en de techniek. Daarnaast willen we werkloze en werkende mensen bij- en om te scholen naar werk in deze kansrijke sectoren. Hoe pakken we dat in de praktijk aan in Twente? Heeft u gouden handjes nodig, maar kent u het Twentse Fonds voor Vakmanschap, het Huis van Logistiek en het Vakopleidingscentrum nog niet? Dan is het hoog tijd om kennis te maken.

4. Talent aantrekken, opleiden en behouden: wat is er nodig?

Bedrijven in Twente hebben een toenemende behoefte aan (internationaal) talent. Hoe trekken we nieuw talent aan naar de regio en hoe behouden we het talent voor de regio. Toch denken nog steeds (te) veel studenten in Twente dat interessante werkgevers vooral te vinden zijn in de Randstad. Hoe maken we (internationaal) talent bekend met de uitdagende banen binnen uw bedrijf? En op welke wijze kunt u talent al tijdens de studie kennis laten maken met uw bedrijf? En hoe interesseren we studenten uit de Randstad voor de technische studies in Twente? En wat hebben we studenten dan naast werk te bieden als regio? Maak kennis met nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden die allemaal tot doel hebben om meer talent te behouden voor Twente.

5. Campus Twente: 4 topwerklocaties als magneet voor talent en bedrijf

Kennispark Twente, High Tech Systems Park, Technology Base Twente en XL Business Park: dé vier topwerklocaties van Twente. Uniek in hun soort en samen sterk onder de noemer Campus Twente. Met kennis en innovatie wordt er gebouwd aan de wereld van morgen. Van onderwijs en wetenschap, via spin-offs en prototyping naar grootschalige productie en logistiek. Campus Twente biedt alle kansen om te slagen en ruimte om te falen. De RegioDeal Twente betekent een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling van de vier topwerklocaties. Hoe laten we onze bedrijven verder groeien, hoe worden wij nog aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven en hoe kunnen we talent aan ons binden? Campus Twente: 4 topwerklocaties als magneet voor talent en bedrijf. Denk mee hoe de toplocaties optimaal kunnen bijdragen aan de groei van alle bedrijven in de regio Twente!

6. Creatieve broedplaatsen waar bedrijven, cultuur en creatief talent samenkomen

Twente wil verder groeien: meer werkgelegenheid, meer hoger opgeleide inwoners, meer vakkrachten, meer woningen en daarom een goed vestigingsklimaat. Cultuur vormt een noodzakelijke katalysator voor talentontwikkeling, leefbaarheid en verhoging van de aantrekkingskracht van de gehele regio. Ambitie is de ontwikkeling van tien creatieve broedplaatsen in Twente. Deze bieden de mogelijkheid voor ondernemers en creators om samen innovatie, ondernemerschap en experimenteerdrift nog meer onderdeel van ons Twentse DNA te maken. Doel is meer talenten binden aan onze regio.

7. Praktische innovaties in kringlooplandbouw voor een gezonde bodem

Agrarische ondernemers zijn niet het probleem, maar de oplossing! Dat is één van de uitkomsten van een recent onderzoek van Ondernemend Twente onder 50 bedrijven in Twente. Onderwerpen zoals klimaatverandering, voldoende voedsel en verbeteren van de bodemkwaliteit zijn mondiale vraagstukken, maar waar regionaal veel te doen is. De ambitie van Mineral Valley is dat Twente in 2030 toonaangevend is in Europa is op het gebied van bodemoptimalisering en mestverwerking. Samen zetten de partners veertig proeftuinen op om in de praktijk te werken aan kringlooplandbouw. In deze proeftuinen komen de praktische kennis van boeren en nieuwe technologieën samen met behoefte van de markt en een meer circulaire landbouw.

8. Twente: ideaal voor een circulaire textielketen

Twente kent een rijk textielverleden. Kennis en innovatie in textiel zijn daarom volop beschikbaar en nog steeds in ontwikkeling. Dan gaat het om inzamelen en sorteren van textiele afvallen, mechanische en chemische recycling en ontwikkelen van nieuwe producten met gerecyclede vezels. Dat wordt landelijk onderkend door onze positie binnen Ducth Circular Textile Valley. Hoe kan uw bedrijf bijdragen aan een circulaire textielketen? En welke kansen biedt de circulaire benadering voor nieuwe werkgelegenheid in de regio? In Twente zijn alle voorwaarden aanwezig voor het inrichten van een circulair textielketen. Doet u mee?