Subsidie voor negen nieuwe broedplaatsen in Twente (7 juli 2021)

Initiatiefnemers konden in juni een aanvraag indienen voor het tweede tijdvak van de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente. Vanuit heel Twente was er veel interesse, getuige het grote aantal aanvragen. In totaal kwamen 45 aanvragen binnen vanuit de gemeenten Losser, Hof van Twente, Enschede, Wierden, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Twenterand en Rijssen-Holten.

 

Een toetsingscommissie heeft de plannen beoordeeld en een voorstel voor toekenning gedaan aan het bestuurlijk overleg van de Cultuurregio Twente. In totaal ontvangen negen aanvragers subsidie, waarmee het subsidieplafond van de regeling is bereikt.

Stimuleren van creativiteit en innovatie

Het doel van de regeling is het stimuleren van een klimaat waarin creativiteit en innovatie voorop staan, zodat creatieve en technologische talenten zich thuis voelen en zich (blijvend) in de regio Twente willen vestigen en ontwikkelen. “Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland, maar Twente wil verder groeien. Hierbij speelt het stimuleren van het creatieve klimaat een grote rol. Twente is gebaat bij creatieve broedplaatsen, omdat ze zorgen voor diversiteit en het behoud van creatieve talenten. De aanwezigheid van creatieve broedplaatsen trekt de creatieve klasse en creatieve industrie aan en dit leidt tot banengroei in de regio”, aldus Collin Vaneker, aanjager Creatieve Broedplaatsen Twente.

 

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en/of muzikanten samenkomen of een werkruimte hebben. Er kon een subsidieaanvraag ingediend worden binnen drie verschillende varianten: 1) Broedplaatsen van Onderop, 2) Project met Innovatief Karakter en 3) Nieuwe Culturele Initiatieven.

 

Broedplaats van Onderop

Een Broedplaats van Onderop is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Aanvragers binnen deze variant hebben als doel om een creatieve broedplaats op te richten of verder te ontwikkelen. Binnen deze variant kwamen 21 aanvragen binnen, waarvan er twee gehonoreerd zijn: Twenlantis en WARP Technopolis.

 

Project met Innovatief Karakter

Ondernemers die in Twente gevestigd zijn konden via deze variant, in samenwerking met creatieve en technologische talenten, een aanvraag indienen gericht op kennisvergroting. Er kwamen 15 aanvragen binnen, waarvan er vier zijn gehonoreerd: Outline Music, Crematoria Twente, Brandstof en Kunst- en Techniekwerk.

 

Nieuwe Culturele Initiatieven

Bestaande culturele instellingen konden via de variant Nieuwe Culturele Initiatieven een aanvraag doen. Er kwamen 9 aanvragen binnen voor het ondersteunen van nieuwe laagdrempelige initiatieven die een breed publiek bereiken. Er zijn drie aanvragen gehonoreerd: Klompen- en Zompenmuseum Enter, Talenthouse Losser en Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.

 

Regio Deal

Vanuit de Regio Deal heeft de Cultuurregio Twente een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. Naast een financiële bijdrage, biedt de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente ook netwerkvorming en coaching. De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling namens de 14 Twentse gemeenten.

 

In het eerste tijdvak van de regeling in september 2020 kwamen ook al 51 aanvragen binnen, waarvan er elf werden gehonoreerd. Deze broedplaatsen zijn te vinden op www.creatievebroedplaatsentwente.nl. De komende tijd zullen ook de negen nieuwe broedplaatsen uit het tweede tijdvak zich voorstellen op deze website. Daarmee komt het totaal op 20 nieuwe broedplaatsen in Twente.