14 Twentse gemeenten investeren in Creatieve Broedplaatsen (5 mei 2021)

Het tweede tijdvak van de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente gaat op 1 juni 2021 open. Hierin is €580.000,- beschikbaar voor het stimuleren van het creatieve klimaat en het behouden en aantrekken van creatieven voor de regio Twente.

Stimuleren van creativiteit en innovatie

“Het bestaande culturele aanbod en type voorzieningen in de regio sluit nu nog onvoldoende aan bij de vraag van juist díe doelgroep die noodzakelijk is om de doelstelling van Twente als innovatieve, technisch vooraanstaande regio te bereiken. Om het culturele aanbod diverser te maken en het creatieve klimaat te stimuleren is de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente in het leven geroepen”, vertelt Collin Vaneker, aanjager Creatieve Broedplaatsen Twente.

 

Kim Uitslag, bestuurslid van Oogst in Hengelo voegt daar aan toe: "Als startende broedplaats hebben wij als Oogst veel aan deze regeling, het geeft een goede kickstart om als initiatief stappen te kunnen zetten. Wij zijn volop in ontwikkeling en Creatieve Broedplaatsen Twente geeft ons de kans dit mogelijk te maken”.

 

Eerste tijdvak

Op 1 september 2020 ging het eerste tijdvak van de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente open, waarvoor €820.000,- beschikbaar was. In totaal kwamen toen 51 aanvragen binnen, waarvan er verdeeld over heel Twente, elf werden gehonoreerd. De afgewezen of uitgelote aanvragers mogen in deze tweede ronde opnieuw een aanvraag indienen.

 

Drie varianten

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en muzikanten samenkomen of een werkruimte hebben. Er kan een subsidieaanvraag worden ingediend binnen drie verschillende varianten: Broedplaatsen van Onderop, Project met Innovatief Karakter en Nieuwe Culturele Initiatieven.

 

Broedplaats van Onderop: Dit is een fysieke verzamelplek waar ondernemende talentvolle mensen uit de creatieve industrie samenkomen of een werkruimte hebben. Een plek voor creatieve, experimentele initiatieven, voor bundeling van krachten, kruisbestuivingen en nieuwe concepten.

Project met Innovatief Karakter: Ondernemers die in Twente gevestigd zijn kunnen een aanvraag doen voor een Project met Innovatief Karakter in samenwerking met creatieve en technologische talenten. Hierbij is het van belang dat de innovatiekracht en kennis in de regio verder groeit.

Nieuwe Culturele Initiatieven: Voor het ondersteunen van nieuwe laagdrempelige initiatieven die een breed publiek bereiken kunnen bestaande culturele instellingen zoals kulturhusen, bibliotheken of andere openbaar toegankelijke voorzieningen een aanvraag doen.

 

Regio Deal

Vanuit de Regio Deal heeft de cultuurregio Twente een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen. Naast een financiële bijdrage, biedt de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente ook netwerkvorming en coaching.

 

De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling namens de 14 Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Culturele instelling Concordia zorgt ervoor dat creatieven in Twente op de hoogte zijn van de regeling en fungeert als aanjager voor potentiële aanvragers. Kunstinstelling Tetem gaat de broedplaatsen bijstaan bij het verbinden onderling en met ondernemers. Hogeschool Saxion monitort wat wel en niet goed werkt bij het opstarten of doorstarten van een broedplaats. Tevens ontwikkelen zij deskundigheidsprogramma’s voor zowel de initiatiefnemers als de mentoren van de broedplaatsen.

 

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Collin Vaneker, aanjager Creatieve Broedplaatsen Twente: collin@creatievebroedplaatsentwente.nl of bel 06 – 21 567 444. 

Zie www.creatievebroedplaatsentwente.nl voor meer informatie over de regeling.

 

Foto: Tessa Wiegerinck i.s.m. Jet Broekstra