11 Twentse Broedplaatsen kunnen van start

De eerste 11 Twentse creatieve broedplaatsen die subsidie krijgen uit de regeling Creatieve Broedplaatsen zijn bekend. Ze komen uit Almelo, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden. Elf broedplaatsen waar creativiteit en innovatie voorop staan en moeten bijdragen dat onze regio landelijk een vooraanstaande rol blijft vervullen.

 

PERSBERICHT, Gemeente Enschede, 4 november 2020

In het kort

  • De eerste 11 Twentse creatieve broedplaatsen die subsidie krijgen uit de regeling Creatieve Broedplaatsen zijn bekend. 
  • Bij deze broedplaatsen staat creativiteit en innovatie voorop en moeten bijdragen dat onze regio landelijk een vooraanstaande rol blijft vervullen.

Global Goal

global goal icon

De cultuurregio heeft een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Initiatiefnemers konden in september een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor 820.000 euro beschikbaar is. Er zijn 51 aanvragen binnengekomen uit 10 van de 14 Twentse gemeenten. De afgewezen aanvragers mogen in de tweede ronde die in juni 2021 start weer meedoen.

Diversiteit aanvragen

Een toetsingscommissie heeft de plannen beoordeeld en een voorstel voor toekenning gedaan aan het bestuurlijk overleg van de Cultuurregio Twente. De creatieve broedplaatsen zijn gericht op thema’s zoals bijvoorbeeld de maakcultuur, e-cultuur, talentontwikkeling en innovatieve productontwikkeling met onderwerpen gericht op duurzaamheid, milieu, modulair, circulair, hightech kunst en design, kennishubs, voedsel, media en muziek. De komende tijd stellen de initiatiefnemers zich voor op de website van www.twente.com/creatieve-broedplaatsen.

De gemeente Enschede is namens alle 14 Twentse gemeenten van de cultuurregio verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidies.

Versterken van profiel Cultuurregio Twente werkt

In 2017 is de cultuurregio Twente gestart met het versterken van de onderlinge samenwerking. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke visie Cultuurprofiel regio Twente 2021 – 2024. Het cultuurprofiel regio Twente heeft nu al tot een aantal successen geleid. Bijvoorbeeld de investering door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de proeftuin Maakplaatsen en Generators. Hierdoor zijn inmiddels op meer dan 40 plekken in Twente maakplaatsen ontwikkeld. Plekken waar in samenwerking met lokale partners inwoners, van jong tot oud op een creatieve manier in aanraking komen met innovatie en technologie. Daar komen nu de 11 creatieve broedplaatsen bij, mogelijk gemaakt door de Regio Deal Twente.  De creatieve broedplaatsen zijn een belangrijk onderdeel in het streven  van de Regio om talent aan te trekken, op te leiden en vast te houden.

Met de subsidie van 820.000 euro voor het eerste tijdvak wordt een spin-off van ongeveer 2 miljoen euro aan investeringen door ondernemers en culturele instellingen gerealiseerd voor de komende vier jaar. Voor het tweede tijdvak is totaal 580.000 euro beschikbaar. Dit tijdvak start op 1 juni 2021.

De cultuurregio heeft een Rijksbijdrage van 2,1 miljoen ontvangen om creatieve broedplaatsen op het snijvlak van kunst, cultuur en technologie te stimuleren. Initiatiefnemers konden in september een subsidieaanvraag indienen voor de eerste ronde, waarvoor 820.000 euro beschikbaar is. Er zijn 51 aanvragen binnengekomen uit 10 van de 14 Twentse gemeenten. De afgewezen aanvragers mogen in de tweede ronde die in juni 2021 start weer meedoen.