Doe hier je aanvraag

Vanaf 1 juni 2021 kun je op deze pagina je een aanvraag doen. Bereid je aanvraag goed voor door de informatie op deze site te lezen, dan weet je waar je aan moet voldoen.
 

Lees de hele regeling:

 

 

Hoe de gemeente Enschede* de aanvraag afhandelt
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Daarbij de opmerking dat de datum van ontvangst gelijk is aan de datum dat de aanvraag volledig is ingediend. Wanneer meerdere aanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald. Kan een subsidie niet volledig worden verstrekt als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, dan vindt verstrekking plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.
Je krijgt binnen 13 weken bericht of je in aanmerking komt voor subsidie.
* De gemeente Enschede verzorgt de uitvoering van de regeling, namens de veertien Twentse gemeenten.

 

 

Ben je van plan om een aanvraag te doen?
Neem dan eerst contact op met aanjager Collin Vaneker!

e) collin@creatievebroedplaatsentwente.nl
t) 06 - 21 567 444

 

 

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.