The Beast: een unieke drone voor hulpdiensten

Na een incident is het voor de meldkamer vaak lastig om te bepalen hoe omvangrijk het ongeluk is en welke hulpdiensten ingeschakeld moeten worden. Zo snel mogelijk een goed beeld hebben van de situatie is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken. Met The Beast ontwikkelt het lectoraat Mechatronica van Saxion, in samenwerking met diverse organisaties en mkb-bedrijven, een drone die hulpdiensten kan helpen bij crisissituaties.

In het kort

  • Na het uitbreken van een brand zijn de eerste minuten cruciaal om de bron op te sporen.
  • Het lectoraat Mechatronica van Saxion ontwikkelt een drone die snel ter plekke kan zijn bij een ongeluk om zo de eerste beelden van een situatie te kunnen schetsen.
  • De verwachting is dat The Beast in 2021 al in gebruik genomen kan worden door de hulpdiensten.

Global Goal

global goal icon
Eerste hulp bij brand

Vaak zijn de eerste minuten na het uitbreken van een brand cruciaal om de bron op te sporen. “Elk moment dat je later bent, gaat er informatie verloren”, vertelt Abeje Mersha, die onlangs werd benoemd als tweede lector van het lectoraat van Dirk Bekke. “Het idee is dus om een autonome drone te ontwikkelen die binnen twee minuten op de plek van het ongeluk kan zijn om een goed beeld te kunnen schetsen van de situatie.”

 

Die autonome drone is The Beast. The Beast is een zelfvliegende robot die bij een brand eerder ter plaatse kan zijn dan de brandweer aanwezig kan zijn. Daarbij maakt de drone gebruik van videobeelden, een hittecamera en een reuksensor. Die sensor kan een gaslek of andere gevaarlijke stoffen detecteren, zodat de hulpverleners ter plekke weten waar ze mee te maken hebben.

Inzetbaar voor alle hulpdiensten

Een brand is een mooi voorbeeld van een situatie waar The Beast bij kan helpen. Maar het is de bedoeling dat deze drone voor alle hulpdiensten inzetbaar wordt. Bijvoorbeeld bij ongelukken op de weg, maar ook bij inbraken of andere calamiteiten.

The Beast

The Beast bestaat uit verschillende technologieën die een grote toegevoegde waarde hebben voor de samenleving. De drone vliegt zonder piloot, kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week zelf uitrukken en vrslag doen. Hulpdiensten kunnen met deze drone veel efficiënter en effectiever werken. Aangezien de drone niet bestuurd wordt door een piloot, moet deze zelf gebouwen, bomen en vogels ontwijken en bij een noodlanding zorgen voor zo min mogelijk schade aanrichten aan zowel de drone, de mensen als de omgeving.

Veel oefenen en doorontwikkelen

Om The Beast zo goed mogelijk zijn werk te laten doen, wordt er veel geoefend op de Twente Safety Campus en Space53. Door veel te oefenen kan de drone steeds verder worden doorontwikkeld, zodat deze snel in gebruik genomen kan worden door de hulpdiensten. De verwachting is dat The Beast in 2021 al gebruikt kan worden.

Contact informatie

M. H. Tromplaan 28,
7513 AB Enschede
088 019 8888 https://www.saxion.nl/

Global Goals

Datum: 8 december 2020 |

Bron tekst: Twente.com |

Meer over #robotica