Technology Base in Enschede proeftuin voor dronetechnologieën

Drones; we zien ze steeds vaker in de lucht. Tegenwoordig al lang niet meer alleen voor het maken van filmpjes en foto’s. Ze kunnen de oplossing zijn voor verschillende vraagstukken op het gebied van publieke veiligheid, goederenlogistiek en inspectie en onderhoud, weet Martijn Mennen van Space53.  Het drone-ecosysteem is betrokken bij veel innovaties op dit gebied. 

In het kort

  • Veel mogelijkheden in hightech Twente bij de ontwikkeling van drones als oplossing voor verschillende overheidsvraagstukken

Global Goal

global goal icon

Mennen is programmamanager bij het Enschedese ecosysteem. “Wij zijn aanjager in het gebruik van drones en dronetoepassingen in deze regio en daarbuiten. Bovendien zijn wij een testcentrum en een field lab. Op de Technology Base, waartoe ook Twente Airport behoort, hebben wij een gecontroleerde omgeving om innovatieve onbemande systemen te ontwikkelen en te testen. Zowel op de grond als in de lucht”, legt hij uit. “Bij ons kunnen overheidsdiensten, kennisinstellingen en commerciële bedrijven gezamenlijk nieuwe technologie testen en in de praktijk brengen. In de afgelopen vijf jaar hebben we verschillende projecten opgezet met elkaar. Bijvoorbeeld de snuffeldrone om gevaarlijke stoffen op te sporen, een project gericht op de veilige integratie van stedelijke luchtmobiliteit (AMU-LED) en drones om brand in kaart te brengen en te bestrijden. We weten dat deze safety & security drones veel impact (kunnen) hebben op de maatschappij en met grote aanjagers en kennispartners als Veiligheidsregio Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente, ligt onze focus op dit type onbemande systemen.”  

Drone met arm

Zelf vindt hij de ontwikkeling om drones iets te laten doen erg interessant. “Nu vliegen ze vooral nog met camera’s en sensoren, maar een drone iets laten beetpakken of verplaatsen is interessant én nuttig. Daarvan is het RAAK-PRO project Mars4Earth een mooi voorbeeld. Deze drone met arm kan dingen bewegen en aanraken. Dit opent weer deuren naar nieuwe toepassingen, zoals inspectie en onderhoud op hoogte.”
Een ander mooi voorbeeld vindt Mennen ‘Advanced air mobility’. Drones worden hierbij gebruikt om sneller in te grijpen dan met andere middelen. “Dat kan de maatschappij veiliger maken. Bij brand of een ongeluk. Een drone kan sneller ter plaatse zijn en kan een AED brengen, beginnende brand blussen, gevaarlijke  stoffen meten of iemand opsporen. En denk eens aan een grotere drone die extra brandweermateriaal of mensen invliegt”, vertelt hij enthousiast.

Volop groeimogelijkheden dus, op dronegebied. Maar daarvoor moet nog veel gebeuren. “Ik denk dat Nederland meer kan doen op het gebied van de ontwikkeling en inzet van drones. De energie en de wil is er bij zowel eindgebruikers, zoals overheden, als bij het bedrijfsleven. We moeten hiervoor de technologie testen, maar ook de sociale, economische, juridische en ethische aspecten. Daarvoor zijn er momenteel nog te veel beperkingen, in de vorm van bijvoorbeeld regelgeving en vergunningen. Het zou mooi zijn als er meer mogelijkheden komen om drones veilig te integreren in het dagelijkse luchtruim. Dan kunnen ze, waar nodig, direct ingezet worden en hoeven we niet te wachten op aanpassing van de regelgeving of op de juiste vergunning. Het werkend maken van een technologie is dus best een uitdaging.”

Hightech Twente

De regio Twente, waarbinnen kennisinstellingen, overheidsinstanties en innovatieve bedrijven samenwerken, doet het volgens hem goed op dit gebied. “De hightech (maak)industrie kan een rol spelen bij ontwikkeling en productie. Vooral op het gebied van ontwerp, sensoren en toepassingen. In Twente zit volop kennis op het gebied van robotica en artificial intelligence bij Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en ROC van Twente. De Veiligheidsregio Twente heeft een grote voortrekkersrol als het gaat om de inzet van drones bij bijvoorbeeld brandbestrijding, zeker ook binnen Nederland. Naast gemeente Enschede zijn andere gemeenten, Waterschap Vechtstromen en de Omgevingsdienst Twente al actief bezig met drones. En vergeet niet de innovatieve bedrijven als onze deelnemers Robor Electronics,  SpectroAG en Demcon.”

Safety & security

De sector is volop in beweging en we gaan steeds meer drones in het luchtruim zien volgens Mennen. “Er gaan zeker meer drones vliegen. Een deel ervan zal niet eens opvallen wanneer we er eenmaal aan gewend zijn. Het is aan ons om te laten zien dat onbemande systemen als drones voor veel zaken een (duurzame) oplossing kunnen zijn. Dan heb ik niet over het bezorgen van maaltijden, maar over dronetechnologie die onze veiligheid verhoogt. Samen met Twentse bedrijven, onderzoekers en studenten, de regionale overheid en de eindgebruikers zetten we grote stappen in de verdere ontwikkeling van dit type onbemande systemen. Aan deze extra ogen, neuzen en zelfs handen in de lucht hebben hulpverleners behoefte. Dit vereist een lange adem en goede samenwerking.”

Datum: 12 oktober 2022 |

Bron tekst: Space53 |

Auteur: Marloes Neeskens

Lees meer over #innovatie