Twente Milieu

Twente Milieu uit ondernemend Enschede in Twente, staat voor een schoon, gezond en fris Twente. Samen met de acht aandeelhoudende Twentse gemeenten en hun inwoners, werkt deze sociale onderneming aan een afvalloos Twente in 2030. Daartoe beheert het de openbare ruimte en geeft het advies over gemeentelijk milieubeleid. Zo levert het bedrijf een bijdrage aan het groeiende milieubewustzijn en de duurzaamheidsdoelstellingen in Twente.

logo Twente Milieu
Continue reading below

Contactinformatie

Twente Milieu
Marssteden 37
7547 TE Enschede
+31 (0)900 8520 111 www.twentemilieu.nl info@twentemilieu.nl
Alles voor een afvalloos Twente

De oorspronkelijke taak van Twente Milieu is het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze taak is in de loop der tijd uitgebreid met het beheren van afvalstromen en het onderhouden van de openbare ruimte. Het merendeel van de betrokken en gedreven medewerkers van deze sociale onderneming is werkzaam in de buitendienst.

Milieubewuste leefomgeving

Voor buurtonderhoud wordt per deelnemende Twentse gemeente specifiek milieubeheer verricht. Het grote machinale bewerken van de openbare ruimte en het bijkomende servicewerk doet Twente Milieu zelf. Waar mogelijk en nuttig wordt samengewerkt met gespecialiseerde partners. Al het handmatige en overige passende werk in de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk ondergebracht bij regionale sociale werkbedrijven. Zo’n 20% van de medewerkers van Twente Milieu heeft een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Juist door hen te betrekken in het creëren van een milieubewuste leefomgeving van Twentse inwoners, wordt ook die afstand terug gedrongen. 

Op weg naar circulaire economie

Betere afvalscheiding, hogere opbrengst van grondstoffen en minder restafval passen binnen het principe van de – groeiende – circulaire economie. Door aansluiting te zoeken bij de nationale statiegeldalliantie, wordt ook in Twente zwerfafval voorkomen en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van een afvalloos Twente. Het bedrijf beschikt over de ‘Lean & Green’-erkenning voor CO2-doelstellingen op logistiek gebied. Hiervoor zijn KPI's bepaald. Twente Milieu wil 20% besparen op CO2-uitstoot. Daartoe worden de chauffeurs getraind in ’Het Nieuwe Rijden’. Ook zijn de logistieke processen verbeterd en zijn technische aanpassingen aan het materieel gedaan.

Sociaal ondernemerschap

Inclusiviteit is een belangrijke duurzame doelstelling. Twente Milieu onderscheidt zich op dit vlak en is door de gemeente Enschede erkend met het ‘Werk Pakt’-predicaat. Daarmee draagt het bedrijf vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid aantoonbaar bij aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals SW-ers en langdurig werklozen.