Zorg en plezier

De zorg- en ondersteuningsvraag van de cliënt vormt de leidraad van de samenwerking tussen de cliënt, mantelzorger en professionele zorgverlener. Samen met onze medewerkers wordt er met de cliënt gekeken wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met de cliënt en zijn omgeving naar oplossingen. Al onze medewerkers werken en helpen mee met het uitdragen van onze visie op zorg. We werken vanuit de uitgangspunten respect, professionaliteit met aandacht voor elke individu. Het bieden van begeleiding, geborgen- en veiligheid en ondersteuning in het verbeteren van de zelfredzaamheid en het behouden van de eigen regie van cliënten staat centraal. De expertise waarmee Zorg & Plezier voorziet in de zorgvraag, zonder voorbij te gaan aan het menselijke geluk van de cliënt, is authentiek.

Lees hieronder meer