Wierden

In het gevarieerde scala bedrijven in Wierden en Enter zijn met name de sectoren bouw, ICT, industrie en handel sterk vertegenwoordigd. Twee vrij nieuwe bedrijventerreinen voorzien in uitstekende vestigingsmogelijkheden.

logo Wierden
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Gemeente Wierden
Pouliestraat 3
7642 EB Wierden
+31 (0)546 580 800 gemeente@wierden.nl www.wierden.nl
Naar een circulaire samenleving

Het Enterse bedrijventerrein Elsmoat wordt samen met ondernemend Rijssen-Holten ontwikkeld. Het ligt pal aan de A1, de verkeersader met verbinding naar het westen van het land, met Duitsland, Oost-Europa en Scandinavië. Ondernemers die met hun bedrijf 'gezien willen worden', vinden hier aantrekkelijke zichtlocaties. Ondernemend Wierden en Enter zijn over de weg prima bereikbaar. Wierden heeft bovendien spoorverbindingen in alle richtingen.  

Koploper in sociaal ondernemen

Ondernemend Wierden staat op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Vergeleken met andere plaatsen van soortgelijke omvang, werken in Wierden en Enter veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Men steekt veel energie in het op een kwalitatieve en duurzame wijze scheppen van werkgelegenheid voor deze doelgroep. Steeds meer bedrijven en organisaties omarmen de sociale ambitie om een inclusieve samenleving te creëren met gelijkwaardige kansen voor iedereen.

Stand van bedrijvigheid en duurzaamheid

Een actueel beeld met achtergrondinformatie over bedrijvigheid en duurzaamheid in Wierden en Enter is te vinden op het dashboard van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):

 

Gemeente Wierden

Wierden bestaat uit de dorpen Wierden en Enter, plus een vijftal buurtschappen. Het inwoneraantal is ruim 24.000 Twentenaren.
 

Lees meer en kijk op:

Voor Wierden, door Wierden

Duurzaamheid leeft sterk onder de inwoners van de gemeente Wierden. Links en rechts komen tal van initiatieven van de grond. Zo is zonnepark ‘De Groene Weuste’ aangelegd op initiatief van burgers die zich hebben verenigd in de Stichting Energie Wierden-Enter. Het project diende ook een sociaaleconomisch aspect van duurzaamheid: bij de aanleg door lokale bedrijven werden ook mensen zonder werk ingezet, zodat deze ervaring konden opdoen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Om in 2024 22,8 procent van de energie uit duurzame bronnen te halen, zoals de gemeente Wierden zich ten doel heeft gesteld, is echter nog veel meer nodig. Samen met bewoners, belangenorganisaties, bedrijven en externe specialisten werkt men hard aan het scheppen van een maximaal draagvlak voor een samenhangend duurzaamheidsbeleid en dito actieprogramma.

 

Rust, ruimte, natuur en historie

De gemeente Wierden is een moderne met vele voorzieningen. Door de kleinschaligheid van de diverse kernen heeft het ook iets uit het verleden behouden. De Twentse 'noaberschap' leeft hier nog. Men staat voor elkaar klaar. Dat het verenigingsleven hier bloeit, is daar niet vreemd aan. De wijdse natuurgebieden, waaronder het Wierdense Veld, nodigen uit tot wandelen, fietsen en recreëren. Toerisme is een groeiende tak in de economie van de gemeente Wierden. Het lieflijke dorpje Enter draagt daar in niet geringe mate aan bij. Vroeger was het een dorp van klompenmakers en schippers. De klompen werden met platbodemschuiten over de Regge naar alle delen van het land vervoerd. Dat verleden wordt met een museum, evenementen en attracties levend gehouden.  

 

Lees meer en kijk op:

Toeristisch Wierden