MKB Ondernemersadviseurs

Goede raad is kosteloos goud waard

Voor elke startende ondernemer met groeipotentieel en voor ieder bedrijf met groeiambities is het een aanrader om van tijd tot tijd te sparren met een onafhankelijk raadgever. In ondernemend Twente zijn hiervoor twee MKB Ondernemersadviseurs beschikbaar, die kosteloos klaarstaan.Heb je dus als startup of als ondernemer vragen over bedrijfszaken of ondernemerschap? Wil je met jouw bedrijf verder groeien? Of heb je meer financiering nodig? De onafhankelijke MBK Ondernemersadviseurs helpen bij deze en andere onderwerpen. Kosteloos advies, door subsidie van de provincie Overijssel.

Lees hieronder meer
 
logo MKB Ondernemersadviseurs

Contactgegevens

Campus Business Center
Jan Tinbergenstraat 202
7559 ST Hengelo
Maak kennis met...

...de MKB Ondernemersadviseurs Nicoline van der Schaft en Gerjan Bremmer. 

Nicoline van der Schaft: inspireren en nieuwe inzichten geven

Nicoline van der Schaft, MKB Ondernemersadviseur: “Twente is een geweldige omgeving om werken, wonen en leven. Daarom wil ik hier graag mijn voeten in de klei zetten om een bijdrage te leveren aan ondernemend Twente. Als ondernemersadviseur fungeer ik als klankbord voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, de kurk van de Twentse economie. Het is mijn opdracht je te inspireren, nieuwe inzichten te geven en te verbinden met andere ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Ook wijs ik je graag op tal van samenwerkingsverbanden en aantrekkelijke regelingen voor startende en doorgewinterde ondernemers.”

Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/PartnerInformation.cshtml"
System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.String' to 'Dynamicweb.Frontend.FileViewModel'.
at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
at TwenteBranding.Repository.Helpers.ItemHelper.GetItemValue[T](Item item, String itemFieldSystemName) in D:\agent_1\_work\102\s\TwenteBranding.Repository\Helpers\ItemHelper.cs:line 1681
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_8918bb3775144f94a3efee966bad85f1.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\PartnerInformation.cshtml:line 30
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Frontend 2 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 3 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 4 @{ 5 if (Model.Item != null) 6 { 7 var title = Model.Item.GetString("Title"); 8 var logo = Model.Item.GetFile("Logo")?.Path; 9 10 var address = Model.Item.GetString("Address"); 11 var phoneNumber = Model.Item.GetString("PhoneNumber"); 12 var emailAddress = Model.Item.GetString("EmailAddress"); 13 var websiteUrl = Model.Item.GetString("WebsiteUrl"); 14 var socialMediaLinks = Model.Item.GetField("SocialMediaLinks"); 15 var paragraphId = string.Format("par-{0}", Model.ID); 16 17 // if item properties are left blank and the item paragraph is placed on an PartnerArticle page, inherit the property values from the partner 18 if (string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 19 { 20 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 21 if (pageView != null && pageView.ID > 0) 22 { 23 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 24 var companyPage = pageService.GetPage(pageView.ID); 25 if (companyPage != null && companyPage.Item != null && companyPage.ItemType.Equals(TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.ItemInstanceType.PartnerArticle)) 26 { 27 address = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerFullAddress); 28 if (string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 29 { 30 logo = ItemHelper.GetItemValue<FileViewModel>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerLogo).Path; 31 logo = $"/Admin/Public/GetImage.ashx?Image={logo}&Format=webp&Width=200&Height=-1&Quality=100&Crop=0&t=2"; 32 } 33 if (string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 34 { 35 phoneNumber = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerPhoneNumber); 36 } 37 if (string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 38 { 39 emailAddress = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerEmailAddress); 40 } 41 if (string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 42 { 43 websiteUrl = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerWebsiteUrl); 44 } 45 } 46 } 47 } 48 49 <div class="partner-information"> 50 <a name="@paragraphId" class="jump-to-anchor"></a> 51 <h3 class="partner-information-title info">@title</h3> 52 <div class="partner-information-details"> 53 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 54 { 55 <div> 56 <img src="@logo" class="logo" /> 57 </div> 58 } 59 <div> 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 61 { 62 <span class="info address">@address.NewlineToBr()</span> 63 } 64 65 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 66 { 67 <span class="info phoneNumber">@phoneNumber</span> 68 } 69 </div> 70 <div> 71 @if (socialMediaLinks != null) 72 { 73 var links = socialMediaLinks.GetItems(); 74 if (links.Any()) 75 { 76 <div class="social-media-icon-container"> 77 <ul> 78 @foreach (var link in links) 79 { 80 var socialMediaLink = link.GetString("SocialMediaurl"); 81 if (!socialMediaLink.ToLower().StartsWith("http")) 82 { 83 socialMediaLink = string.Format("https://{0}", socialMediaLink); 84 } 85 var socialShareType = link.GetString("SocialShareType"); 86 <li> 87 <a href="@socialMediaLink" title="@socialShareType.JsEncode()" target="_blank"> 88 <div class="font-color--black"> 89 <div class=" @string.Format("icon--sm_{0}", socialShareType.ToLower()) social-media-icon icon-size--x1_5"></div> 90 </div> 91 </a> 92 </li> 93 } 94 </ul> 95 </div> 96 } 97 } 98 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress) || !string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 99 { 100 <div> 101 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 102 { 103 <span class="info e-mailaddress"><a href="mailto:@emailAddress" target="_blank">@emailAddress</a></span> 104 } 105 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 106 { 107 var websiteLink = websiteUrl; 108 if (!websiteLink.ToLower().StartsWith("http")) 109 { 110 websiteLink = string.Format("https://{0}", websiteUrl); 111 } 112 <span class="info website-url"><a href="@websiteLink" target="_blank">@websiteUrl</a></span> 113 } 114 </div> 115 } 116 </div> 117 </div> 118 </div> 119 } 120 }
Gerjan Bremmer: ondernemen is soms net mountainbiken

Gerjan Bremmer, MKB Ondernemersadviseur: “Een MKB Ondernemersadviseur, is dat wel nodig? Er zijn toch al vele partijen die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf helpen? Klopt, ja. Alleen weet het mkb de weg niet altijd te vinden. Zelf had ik dat als ondernemer ook. Hiervoor heb ik een soort makel- en schakelfunctie. Van daaruit adviseer en verbind ik ondernemers. Met elkaar, met overheden, het onderwijs en met kennispartners.”

Error executing template "Designs/TwenteBranding/Paragraph/PartnerInformation.cshtml"
System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.String' to 'Dynamicweb.Frontend.FileViewModel'.
at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
at TwenteBranding.Repository.Helpers.ItemHelper.GetItemValue[T](Item item, String itemFieldSystemName) in D:\agent_1\_work\102\s\TwenteBranding.Repository\Helpers\ItemHelper.cs:line 1681
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_8918bb3775144f94a3efee966bad85f1.Execute() in D:\inetpub\wwwroot\www.twente.com\Files\Templates\Designs\TwenteBranding\Paragraph\PartnerInformation.cshtml:line 30
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Frontend 2 @using TwenteBranding.Repository.Helpers 3 @inherits Dynamicweb.Rendering.ViewModelTemplate<Dynamicweb.Frontend.ParagraphViewModel> 4 @{ 5 if (Model.Item != null) 6 { 7 var title = Model.Item.GetString("Title"); 8 var logo = Model.Item.GetFile("Logo")?.Path; 9 10 var address = Model.Item.GetString("Address"); 11 var phoneNumber = Model.Item.GetString("PhoneNumber"); 12 var emailAddress = Model.Item.GetString("EmailAddress"); 13 var websiteUrl = Model.Item.GetString("WebsiteUrl"); 14 var socialMediaLinks = Model.Item.GetField("SocialMediaLinks"); 15 var paragraphId = string.Format("par-{0}", Model.ID); 16 17 // if item properties are left blank and the item paragraph is placed on an PartnerArticle page, inherit the property values from the partner 18 if (string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 19 { 20 var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current(); 21 if (pageView != null && pageView.ID > 0) 22 { 23 var pageService = new Dynamicweb.Content.PageService(); 24 var companyPage = pageService.GetPage(pageView.ID); 25 if (companyPage != null && companyPage.Item != null && companyPage.ItemType.Equals(TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.ItemInstanceType.PartnerArticle)) 26 { 27 address = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerFullAddress); 28 if (string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 29 { 30 logo = ItemHelper.GetItemValue<FileViewModel>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerLogo).Path; 31 logo = $"/Admin/Public/GetImage.ashx?Image={logo}&Format=webp&Width=200&Height=-1&Quality=100&Crop=0&t=2"; 32 } 33 if (string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 34 { 35 phoneNumber = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerPhoneNumber); 36 } 37 if (string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 38 { 39 emailAddress = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerEmailAddress); 40 } 41 if (string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 42 { 43 websiteUrl = ItemHelper.GetItemValue<string>(companyPage.Item, TwenteBranding.Models.Constants.StringConstants.CustomItemTypes.PartnerArticle.PartnerWebsiteUrl); 44 } 45 } 46 } 47 } 48 49 <div class="partner-information"> 50 <a name="@paragraphId" class="jump-to-anchor"></a> 51 <h3 class="partner-information-title info">@title</h3> 52 <div class="partner-information-details"> 53 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(logo)) 54 { 55 <div> 56 <img src="@logo" class="logo" /> 57 </div> 58 } 59 <div> 60 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(address)) 61 { 62 <span class="info address">@address.NewlineToBr()</span> 63 } 64 65 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(phoneNumber)) 66 { 67 <span class="info phoneNumber">@phoneNumber</span> 68 } 69 </div> 70 <div> 71 @if (socialMediaLinks != null) 72 { 73 var links = socialMediaLinks.GetItems(); 74 if (links.Any()) 75 { 76 <div class="social-media-icon-container"> 77 <ul> 78 @foreach (var link in links) 79 { 80 var socialMediaLink = link.GetString("SocialMediaurl"); 81 if (!socialMediaLink.ToLower().StartsWith("http")) 82 { 83 socialMediaLink = string.Format("https://{0}", socialMediaLink); 84 } 85 var socialShareType = link.GetString("SocialShareType"); 86 <li> 87 <a href="@socialMediaLink" title="@socialShareType.JsEncode()" target="_blank"> 88 <div class="font-color--black"> 89 <div class=" @string.Format("icon--sm_{0}", socialShareType.ToLower()) social-media-icon icon-size--x1_5"></div> 90 </div> 91 </a> 92 </li> 93 } 94 </ul> 95 </div> 96 } 97 } 98 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress) || !string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 99 { 100 <div> 101 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(emailAddress)) 102 { 103 <span class="info e-mailaddress"><a href="mailto:@emailAddress" target="_blank">@emailAddress</a></span> 104 } 105 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(websiteUrl)) 106 { 107 var websiteLink = websiteUrl; 108 if (!websiteLink.ToLower().StartsWith("http")) 109 { 110 websiteLink = string.Format("https://{0}", websiteUrl); 111 } 112 <span class="info website-url"><a href="@websiteLink" target="_blank">@websiteUrl</a></span> 113 } 114 </div> 115 } 116 </div> 117 </div> 118 </div> 119 } 120 }
Meer informatie over de regionale economie

Bekijk hier de subsidieregelingen.

Bekijk hier de scholingsregelingen.