Losser

Ondernemend Losser kent een gevarieerd scala aan bedrijven, waarvan er een aantal internationaal actief is in sectoren als de metaalindustrie, textielbranche en de voedingsmiddelensector. 

logo Losser
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Gemeente Losser
Raadhuisplein 1
7581 AG Losser
+31 (0)53 53 77 444 gemeente@losser.nl www.losser.nl

Uitstekend ondernemersklimaat
In ondernemend Losser heerst een uitstekend ondernemersklimaat. De lijnen met het gemeentebestuur zijn kort en direct, ondernemers vinden er snel hun weg en worden nauw betrokken bij nieuwe economische ontwikkelingen.  


Moderne bedrijventerreinen
Vestigingsmogelijkheden zijn er op moderne bedrijfsterreinen, waarvan De Zoeker Esch en De Pol de grootste zijn. Ze liggen aan de rand van de dorpskern en op amper vijftien minuten rijden van de A1, de verkeersader naar het westen van het land, naar Duitsland en de rest van Europa. De bedrijfsterreinen worden beheerd door de Stichting Parkmanagement Losser. Deze zorgt voor gezamenlijke energie-inkoop, afvalinzameling en beveiliging. Als belangenbehartiger werkt de stichting namens de ondernemers samen met de gemeente aan versterking en verduurzaming van het ondernemersklimaat.

Stand van bedrijvigheid en duurzaamheid
Een actueel beeld met achtergrondinformatie over bedrijvigheid en duurzaamheid in Losser is te vinden op het dashboard van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 

  • Bedrijvigheid in Losser
  • Duurzaamheid in Losser

 

Gemeente Losser
Losser omvat de kernen Losser, Beuningen, De Lutte, Overdinkel en Glane.
Het inwoneraantal is ruim 22.500 Twentenaren.
 
Lees meer en kijk op: 

  • Gemeente Losser
  • Ondernemersvereniging

 

100% energieneutraal
In 2040 wil de gemeente Losser honderd procent energieneutraal zijn. De eerste stap daar naartoe moet in 2020 zijn gezet: dan wil de gemeente Losser voor twintig procent energieneutraal zijn. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een dynamische uitvoeringsagenda opgesteld met actiepunten. Om in te spelen op extreme weersomstandigheden, waarmee de klimaatverandering van tijd tot tijd gepaard gaat, wil men bijvoorbeeld regenwaterriolen en bergingsgebieden aan de rand van bebouwde kommen aanleggen. Ook wil men bewoners met een zogenaamde afkoppelsubsidie in staat stellen om dakwater en water op verhard oppervlak af te koppelen van het riool.

 

Schoolkinderen betrokken bij verduurzaming
Een opvallend initiatief in het kader van energiebesparing en verduurzaming in de gemeente Losser is de ‘Greune Deal’: afspraken, vastgelegd in contracten, tussen de gemeente en basisschoolleerlingen om samen het energieverbruik van scholen met tien procent terug te brengen. Bovenal om kinderen bewust te maken van het belang van verantwoord energieverbruik. De scholieren worden als het ware zelf eigenaar van de energierekening van hun school en worden aangezet om allerlei acties op poten te zetten, daarbij ondersteund door energiecoaches.


 
Schatkamer van Twente
De gemeente Losser kent vele natuurlijke attracties en noemt zichzelf graag 'de schatkamer van Twente'. Niet ten onrechte. De natuurgebieden zijn schitterend, met onder meer de stuwwallen rondom De Lutte, de Tankenberg, het Lutterzand, vogelgebied De Oelemans en het schilderachtige riviertje De Dinkel. Al sinds de jaren vijftig komen hier veel liefhebbers op af. Het aanbod van horeca en overnachtingsmogelijkheden is uitgebreid.  
 
Leer meer en kijk op:

  • Toeristisch Losser