Kamer van Koophandel

Werken voor ondernemers

De Kamer van Koophandel (KVK) uit ondernemend Enschede in Twente, biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan startende en bestaande ondernemers. De wettelijke taken van KVK richten zicht op het registreren en adviseren van ondernemers. Daarnaast biedt het praktische, digitale dashboard KVK Regiodata specifieke economische karakteristieken waarop Twentse gemeenten en de netwerksamenleving Twente zich als geheel onderscheiden ten opzichte van Nederland. 

Lees hieronder meer
 
logo Kamer van Koophandel

Contactgegevens

Hengelosestraat 585
7521 AG Enschede
Omschrijving

Tal van belangrijke thema’s op ondernemersgebied worden door KVK belicht. Voor ondernemers biedt het een bron van informatie en een logische plek om met de overheid in contact te treden. Omgekeerd vormt KVK voor overheden en non-profitorganisaties de verbindende schakel naar ondernemend Twente. Informatie is geclusterd op thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn, zoals starten en overnemen, innovatie en internationalisatie, wet- en regelgeving, financiering en fraudebestrijding.

Verplichte dienstverlening

KVK beheert tal van registers, zoals het handelsregister. Ondernemers krijgen via één plek zoveel mogelijk zekerheid in het digitale en zakelijke economische verkeer. Het handelsregister biedt ook praktisch gemak, omdat ondernemers gegevens maar eenmalig hoeven op te geven. Daarnaast moeten rechtspersonen jaarstukken deponeren bij KVK, die de registratie verzorgt en de informatie toegankelijk maakt. Jaarstukken zijn direct gekoppeld aan de inschrijving in het handelsregister.

Verbindend samenwerken

Als overheidspartij staat KVK dichtbij ondernemers. Om een impuls te geven aan de Twentse economie en aan innovatiekracht van Twentse bedrijven zoekt KVK naar nieuwe samenwerkingsvormen. Daarbij worden verbindingen gelegd tussen relevante belanghebbenden voor een optimale inbedding van regionale en nationale initiatieven. Verder dragen onderzoeken van KVK bij aan de kennis over het huidige ondernemersklimaat. Zo kunnen overheden als gemeentes het economische beleid ontwikkelen en toetsen voor het starten van nieuwe initiatieven om kansen te benutten en knelpunten weg te nemen.

Dashboard Twentse regiodata

Het dashboard KVK Regiodata laat de specifieke kenmerken zien waarop een gemeente of Twente zich als geheel onderscheidt. Deze digitale datatool brengt onderscheidende, economische karakteristieken van gemeenten en Twente op een overzichtelijke manier in beeld. Tal van thematische scores komen naar voren, zoals demografie, onderwijs, economie, kunst & cultuur, vastgoed, infrastructuur en ondernemerschap. Het is een benchmark op basis van meer dan 170 indicatoren. De 10 hoogst en de 10 laagst scorende indicatoren worden weergegeven en vergeleken met het Nederlandse gemiddelde van een andere gemeente of regio.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt Kamer van Koophandel (KVK) aan een volhoudbare toekomst. 

Het doel van Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel biedt ondernemers actuele online informatieproducten en adviesdiensten voor een optimale bedrijfsvoering en het benutten van groeikansen.