Hof van Twente

Het bedrijfsleven in Hof van Twente weerspiegelt een grote variatie aan activiteiten. Er zijn relatief veel bedrijven. Vooral de landbouw, bouwnijverheid, detailhandel, zakelijke dienstverlening als ICT, de vrijetijdseconomie en de recreatieve sector zijn sterk vertegenwoordigd.

Lees hieronder meer
 
logo Hof van Twente

Contactinformatie

Gemeente Hof van Twente
de Höfte 7
7471 DK Goor
+31 (0)547 85 85 85
Vestigingsmogelijkheden nabij snelweg en kanaal

Vestigingsmogelijkheden zijn er met name op bedrijventerrein Zelkerdamshoek bij Goor. Dit landschappelijk aangelegde park biedt plek aan kleinschalige bedrijven tot multinationals en is uitstekend bereikbaar. Snelweg A1 ligt op een paar minuten rijden. Voor bedrijven die gebruik willen maken van waterverbindingen zijn er diverse locaties langs het Twentekanaal. En nieuwe worden ontwikkeld.

Gebundelde ondernemerskracht

De ondernemersverenigingen in de diverse kernen van ondernemend Hof van Twente hebben hun krachten gebundeld in het Ondernemersplatform Hof van Twente. Dit platform speelt een actieve rol in de ontwikkeling van het economische beleid. Ook initieert het samenwerking en uitwisseling van expertise om ondernemend Hof van Twente nog sterker te kunnen profileren in facetten als gastheerschap en technologisch kunnen. De ambitie om in 2035 al volledig energieneutraal te zijn zal nieuwe impulsen geven aan economische activiteiten en werkgelegenheid.

Stand van bedrijfigheid en duurzaamheid

Een actueel beeld en achtergrondinformatie over bedrijvigheid en duurzaamheid in Hof van Twente is te vinden op het dashboard van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):

 

Gemeente Hof van Twente

Hof van Twente omvat de plaatsen Delden, Diepenheim en Goor en de dorpskernen Ambt Delden, Bentelo, Hengevelde en Markelo. Het inwoneraantal is circa 35.000 Twentenaren.

 

Leer meer en kijk op:

Tijdloze landelijkheid en eigentijdse ambities

Historisch en modern. Rustiek en dynamisch. Landelijk en stedelijk. De gemeente Hof van Twente, ook wel 'de parel van Twente' genoemd, verenigt heel diverse karakteristieken en bezit daardoor een heel eigen identiteit. Er zijn bijvoorbeeld imposante kastelen en landgoederen te vinden, tal van oudheidkundige bezienswaardigheden en veel historisch erfgoed. Maar ook valt er te genieten van een bijzonder hoogstaand palet aan moderne kunst. Historisch Delden en kunststad Diepenheim bieden musea, galerieën en culturele manifestaties die de tijdgeest ademen en landelijke belangstelling trekken.   

 

Energieneutraal

Aan ambities geen gebrek in de gemeente Hof van Twente. Ook op het gebied van wonen, verkeer en duurzaamheid timmert men hard aan de weg. Zo wordt gewerkt aan verduurzaming van het waterafvoer, afvalinzameling en bodembeheer en aan een betere verkeersafwikkeling rondom de kernen. Meest in het oog springende ambitie: al in 2035 wil de gemeente Hof van Twente geheel energieneutraal zijn, terwijl dat streven landelijk is gericht op het jaar 2050. In een 'routekaart' is vastgelegd hoe men die missie wil waarmaken: door burgerinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen, door bedrijven op weg te helpen bij energiebesparende maatregelen en door op gemeentelijk niveau samen met partners grootschalige voorzieningen te treffen voor duurzame-energiewinning.

 

Leer meer en kijk op:

Toeristisch Hof van Twente met Delden, Diepenheim en Goor