Attendiz

Attendiz heeft scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Twente.

Lees hieronder meer
 
logo Attendiz

Wij geven onderwijs aan ongeveer 1700 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Attendiz verzorgt onderwijs op 12 scholen en 17 locaties in Twente, te weten Enschede, Hengelo en Almelo. Attendiz is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan leerlingen met:

  • Een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • Een psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornis

Bij Attendiz vinden deze leerlingen een veilige plek en ontwikkelen zij een stevige basis voor hun toekomst.