Vliegtuigonderdelen 3D-printen uit metaal bij Aeronamic in Almelo

Provincie Overijssel ondersteunt een groot onderzoek naar de proefproductie van 3D metaal geprinte onderdelen voor de luchtvaartindustrie. Dit is bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Eddy van Hijum aan het Almelose bedrijf Aeronamic.  Aeronamic  werkt hierbij nauw samen met het Fraunhofer Innovation Platform op de  Universiteit Twente. Met deze technieken kunnen ze complexe onderdelen printen in 3D. Dit kan onder andere worden toegepast bij de productie van de motoren van gevechtsvliegtuigen.  

In het kort

  • In de luchtvaartindustrie is er een zoektocht naar nieuwe productietechnologie  
  • Provincie Overijssel ondersteunt een onderzoek naar de proefproductie van 3D metaal geprinte onderdelen 

Global Goal

global goal icon
Bijdrage

Van Hijum, gedeputeerde Economie: “Overijssel draagt maximaal 1 miljoen euro bij aan dit ambitieuze R&D-project van bijna 3 miljoen euro met een looptijd van 4 jaar. De bijdrage past in het programma  Technology Base Twente  dat zich onder meer richt op de versterking van de internationale concurrentiepositie van de hightech maakindustrie en kennisinstellingen in Twente. En biedt ook kansen voor het toeleverende MKB en het techniekonderwijs”. 

Permanente zoektocht

CEO Steffen de Vries van Aeronamic licht het project toe. “In de wereldwijde luchtvaartindustrie is er een permanente zoektocht naar nieuwe productietechnologie voor de fabricage van complexe onderdelen. Ook wij investeren daar flink in en worden daartoe uitgedaagd door onze klanten zoals Honeywell en United Technologies. Als het lukt om de precisie-onderdelen die Aeronamic maakt op een meer innoverende wijze te vervaardigen, dan biedt dit grote kansen voor ons en andere bedrijven die momenteel afhankelijk zijn van kostbare gegoten halffabricaten. Een vorm dus van reshoring door industriële innovatie”.

Technology Base Twente

De luchtvaartindustrie staat bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen. “Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaringen met het 3D metaal printen die wij in dit project op gaan doen, ook in andere eindmarkten voor complexe metalen onderdelen van pas komen. Veel bedrijven in Twente leveren dergelijke producten. Daarom werken we samen met de onderzoeksgroep van het Fraunhofer Innovation Platform, zodat de opgedane kennis breed verspreid wordt naar andere bedrijven met hun eigen eindmarkten. In de loop van het project brengen we de proefopstelling onder op de Technology Base”, aldus De Vries.

Joint Strike Fighter

Aeronamic is één van de Nederlandse bedrijven die orders verworven heeft voor systemen en onderdelen voor de Joint Strike Fighter, de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen. Aeronamic produceert de startmotor voor dit gevechtsvliegtuig. 
 
Van Hijum: “Onlangs maakte de regering bekend dat ook het logistiek centrum voor die systemen en onderdelen in Nederland wordt gevestigd, hetgeen goed aansluit bij de onderhoudsopdracht die Aeronamic heeft verworven voor de hulpmotor. Dat zorgt voor langjarige onderhouds- en leveringscontracten en daarmee voor een goed perspectief voor werkgelegenheid bij dit mooie hightech bedrijf. Dit laat zien waar Almelo en Twente goed in zijn!”.

Datum: 7 september 2017 |

Bron tekst: Provincie Overijssel |

Auteur: Twente.com