Twentse winnaar bij Health Innovation Challenge

Het Erasmus MC en DermaHaven in Rotterdam kiezen voor het Twentse digital marketing bureau Green Orange als pilot-partner voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuw datagedreven ecosysteem. 

In het kort

  • Zorginstelling in Rotterdam op zoek naar een gesloten ecosysteem, waarin feedback kan worden gegeven om de kwaliteit van de zorg te verbeteren
  • Green Orange heeft een oplossing, waarbij de samenwerking tussen patiënt, dokter en specialisten met behulp van data-gedreven inzichten, geoptimaliseerd kan worden. 

Global Goal

global goal icon

Na een aantal selectierondes in aanloop naar de Health Innovation Challenge 2018 (HIC) is donderdag 15 november de definitieve keuze gevallen op Green Orange om samen te werken aan het beter, datagedreven inrichten van de zorgketen, specifiek op het gebied van dermatologische doorverwijzingen en het verbeteren van diagnostiseringen.

Kwaliteit zorg verbeteren

DermaHaven is op zoek naar een gesloten ecosysteem, waarin feedback kan worden gegeven om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Green Orange heeft een oplossing, waarbij de samenwerking tussen patiënt, dokter en specialisten met behulp van data-gedreven inzichten, geoptimaliseerd kan worden. “De ambitie is om op een daadwerkelijk meetbare verbetering voor patiënt, huisarts en specialist in te zetten. Door op de juiste manier gebruik te maken van bestaande, maar ook nieuwe technologieën gaan we een schaalbare, integrale oplossing piloten”, aldus Lead Business Developer Jon Scherphof.

De wereld verbinden met Twente

Door de samenwerking die Green Orange aangaat met de Rotterdamse zorginstellingen, verbinden zij de wereld met Twente. Met haar bedrijven en kennisinstellingen heeft Twente antwoorden op (wereldwijde) maatschappelijke vraagstukken, zoals het vraagstuk van DermaHaven en het Erasmus MC.  

Health Innovation Challenge

De Health Innovation Challenge is gericht op het stimuleren van zorginnovatie in de regio Rotterdam. Uitdagingen bij zorgaanbieders en de gemeente Rotterdam, worden verbonden aan creatieve en innovatieve oplossingen en ideeën van startups en MKB-bedrijven. Dit wordt op twee manieren gedaan: via pilot challenges en matchups (speed dates).

Datum: 22 november 2018 |

Bron tekst: Green Orange |

Auteur: Twente.com