Twente als proeftuin voor fotonica

Glasvezelkabels, zelfrijdende auto’s en robots die een operatie helpen uitvoeren. Nu de praktische toepassingen van fotonica steeds dichterbij de consument komen, wil Twente een leidende rol blijven spelen bij het vasthouden en verstevigen van Nederland als koploper in fotonica. Veel van de unieke kennis en expertise komt uit Twente. Deze ondernemende hightechregio heeft fotonica-talenten bij Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Twente beschikt daarnaast over faciliteiten en expertise voor baanbrekend wetenschappelijk en toegepast onderzoek. 

In het kort

  • Fotonica is een belangrijke katalysator van nieuwe innovaties  
  • In Twente, op het Kennispark, vinden heel veel ontwikkelingen op het gebied van fotonica plaats

Global Goal

global goal icon
Investeringen

Met investeringen vanuit de overheid, waaronder provincie Overijssel, het onderwijs en het bedrijfsleven, werkt Twente versneld aan het versterken van haar unieke positie en het vergroten van de werkgelegenheid rondom fotonica. Daarin wordt opgetrokken met de aanwezige kennisinstellingen en hightechbedrijven uit Twente, maar ook met vele nationale partners. Deze intensieve samenwerking zorgen ervoor dat Nederland voorop blijft lopen in de ontwikkeling, productie en toepassing van geïntegreerde fotonica.

Onderzoek

Optica- en fotonica-onderzoek vindt in hightech Twente plaats op het Mesa+ Nanolab, bij het Fraunhofer Innovation Platform en het Max Planck Centre op het Kennispark in Enschede. Bij de onderzoeksfaciliteiten van Mesa+ Nanolab en de High Tech Factory werken meer dan honderd onderzoekers aan fotonica. Hier vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar lab-on-a-chip diagnostics, 5G-datacommunicatie, nanophotonic energy transfer en nano-productietechnologie. De onderzoeksinstituten werken op hun beurt weer nauw samen met vooraanstaande Twentse bedrijven. Zo verbindt wetenschappelijk onderzoek zich langzaam maar zeker met geavanceerd productontwerp en de bedrijfsmatige productie van tal van oplossingen. Tegelijkertijd inspireert het student-ondernemers om door middel van startups tot nieuwe toepassingen te komen.

Datum: 22 februari 2018 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #fotonica