Professional aan het woord: Jeroen van NDIX over de veiligheid en kwaliteit van het internet

Jeroen van de Lagemaat is directeur van NDIX. Wat digitale communicatie en samenwerking betreft staan kwaliteit en veiligheid altijd voorop. Volgens Jeroen is er op dit moment veel mis met het huidige internet, en hij staat daar niet alleen in als het gaat om veiligheid.

In het kort

  • Veel van ons dataverkeer gaat via Amerika en Azië en daar zijn de wetgevingen heel anders.
  • Om volledige veiligheid te bieden voor het dataverkeer is er nieuw internet nodig.

Global Goal

global goal icon

Zoals Ursula von der Leyen in september het Europees Parlement aangaf zijn de digitale ontwikkelingen in Europa van doorslaggevend belang voor onze toekomst. De groei van de economie en de ontwikkelingen in de maatschappij, ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand met het gebruik van digitale diensten en verbindingen. Digitalisering vormt de basis voor ons welzijn en de werkgelegenheid in Europa.

Het huidige internet

Op dit moment is er volgens Jeroen van de Lagemaat, en vele andere specialisten, veel mis met het huidige internet. De belangrijkste problemen liggen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Jeroen vertelt: “Een eigenschap van het huidige internet is dat het zelf bepaalt welke route informatie tussen zender en ontvanger aflegt. De gebruiker heeft daar geen enkele invloed op. Afhankelijk van het verkeer op de verschillende trajecten. Het gevolg is dat nooit zeker is hoe lang de reis duurt, en die reisduur varieert continu. Voor toepassingen zoals het autonome rijden, maar ook voor operaties op afstand is dit onacceptabel.”  

 

“Op het gebied van veiligheid is onder meer van belang dat veel internetverkeer via Amerika of Azië verloopt, ook als zender en ontvanger Europees zijn. Die landen gebruiken alles om dat zo te houden. En wat gebeurt er onderweg? Wie kijkt er mee? De wetgeving in de VS en Azië gaat daar heel ver in . Tel daarbij op dat ook de methodes om informatie onleesbaar te maken voor derden (versleuteling, zoals met een VPN) onveilig zijn. Dergelijke toepassingen hebben vaak zogenaamde backdoors die derden ongezien toegang geven tot de informatie en de versleuteling van de data zelf wordt regelmatig gehackt, zoals recent bij het grootste ziekenhuis in Düsseldorf. Kortom, gevoelige informatie met een VPN of andere versleuteling over het internet sturen is als een geldauto gebruiken, waarvan de route onbekend is en we niet weten wie er allemaal een sleutel hebben.” 

 

“Het idee achter het internet is dat iedereen met iedereen kan communiceren. Maar ‘iedereen’ houdt dus ook partijen in die niet altijd het beste met ons voor hebben. Daarom worden firewalls gebruikt om ongewenste zaken tegen te houden. Zie dat als een huis waar de deur altijd open staat en alleen dicht gaat als we het niet vertrouwen. Zo werkt het niet bij mij thuis.” 

 

“Een derde effect is dat, omdat met name Amerikaanse bedrijven zo veel met ons en onze data meekijken, Google vaak eerder weet dat er ergens in Nederland een file staat, dan dat Rijkswaterstaat dat zelf weet. En waarom is dit zo ontstaan? Het internet is nooit ontworpen voor de manier waarop we het zijn gaan gebruiken. Ons intensieve gebruik er van dwingt ons het ontwerp te herzien.”

Europa: veiligheid en soevereiniteit

“De veiligheid van onze data en communicatie is steeds meer op de agenda komen te staan binnen de overheid, niet alleen van Nederland maar ook in het Europese beleid wordt daar steeds meer op gestuurd. Er wordt gewerkt aan een Europese cloud die vooral veilig moet zijn. Europa streeft naar digitale soevereiniteit. Dit alles onder de noemer GAIA-X, een recent gelanceerd Duits-Frans initiatief. Daarbij moet natuurlijk ook de weg naar die cloud toe veilig zijn. We willen altijd kwalitatief hoogwaardig en veilig kunnen communiceren, naar de clouds en met elkaar.”

Het netwerk van de toekomst

“Kortom: er is behoefte aan netwerken waarbij de kwaliteit en de veiligheid voorop staan. Waar we wél weten welke routes er gevolgd worden. Een huis waar de deur dicht is en alleen open gaat als we het vertrouwen. En dat tegelijkertijd bijna net zo makkelijk en flexibel te gebruiken is als het huidige internet. Binnen GAIA-X wordt het type netwerk, zoals NDIX dat al jaren levert, gezien als de basis hiervoor. Het voldoet volledig aan de eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Op aanvraag worden veilige verbindingen tussen partijen geschakeld, mits die dat allemaal toestaan. Je moet eerst aanbellen en even wachten totdat je naar binnen mag, tot de deur open gaat, die standaard dicht is.” 

 

“Alleen op deze manier kunnen we naast kwaliteit ook echt veiligheid aanbieden. Dit is al de manier hoe we werken bij NDIX, het is nu alleen nog onze taak om dat ook door te voeren voor de rest van Nederland en Europa. Dat doen we niet allemaal zelf: meerdere partijen hebben of ontwikkelen soortgelijke netwerken. Door deze met elkaar te verbindingen realiseren we een Europees veilig en hoogwaardig netwerk, waarbij iedereen met iedereen veilig kan communiceren. Het succes van internet, maar dan op de toekomst gericht.”

 

Volgens Jeroen is dit niet helemaal toekomstmuziek, maar wordt het ook nu al veel ingezet. “Dat blijkt wel weer uit het feit dat over het netwerk van NDIX (met meer dan 3700 aangesloten bedrijven) maar 20% van het verkeer bestaat uit internetcommunicatie. De overige 80% is vrijwel allemaal veilig dataverkeer tussen bedrijfslocaties, datacenters, clouds en externe partijen waar je als bedrijf mee samenwerkt.”

Datum: 8 oktober 2020 |

Bron tekst: NDIX |

Auteur: twente.com

Lees meer over #communicatietechnologie