Luchtvaartdip geeft Twente Airport vliegende start

Deze zomer landden zes Boeings 747 van Lufthansa op Twente Airport. Deze vliegtuigen staan aan de grond als gevolg van de coronacrisis. Stilstaan is echter geen optie voor deze machines. Daarom krijgen ze onderhoud. Twente Airport, dat zich wil ontwikkelen tot de plek voor het parkeren, onderhouden en demonteren van vliegtuigen, krijgt hiermee een vliegende start.

Meiltje de Groot, directeur Twente Airport, en Ron Nuwenhof, teammanager Tech bij Oost NL, vertellen hoe de voormalige basis voor militair vliegverkeer wordt getransformeerd tot het Aircraft Maintenance Cluster Twente.

In het kort

  • Twente Airport was altijd een militair vliegveld, maar is nu de plek voor innovatieve bedrijven, hightech initiatieven, evenementen en Twente Airport.
  • De luchtvaartsector is zwaar getroffen door de coronacrisis, maar voor Twente Airport biedt dit juist kansen.
  • Veel vliegtuigen gaan naar Twente Airport voor onderhoud, zodat de vliegtuigen gecertificeerd blijven.

Global Goal

global goal icon

Dat een terrein zijn oude functie kan ontstijgen, bewijst de luchthaven in Twente. Het voormalige militaire vliegveld is nu the place to be voor iedereen die zich bezighoudt met techniek en onderhoud voor vliegtuigen. Een korte terugblik op de voorgaande jaren: het terrein is omgedoopt tot woonwijk en bedrijventerrein. Het bedrijventerrein draagt de naam Technology Base en biedt ruimte aan innovatieve bedrijven, hightech initiatieven, een evenemententerrein én Twente Airport.

Twente Airport

Op Twente Airport gebeurt veel op het gebied van luchtvaart, behalve vrachtvervoer en commerciële passagiersvluchten. Wat er wel gebeurt? ‘Verkeer van zakelijke businessjets; veel bekende Twentenaren vertrekken en landen hier. Verder worden hier vliegtuigen geparkeerd voor lange termijn. In die tijd kunnen ze hier ook worden onderhouden. Sommige modellen worden door het bedrijf Aircraft End-of-Life Solutions (AELS, red.) ontmanteld, waarna onderdelen weer op andere plekken worden ingezet’, omschrijft De Groot de business op Twente Airport in het kort. 

Er staan nu zes grote ‘kisten’ van Lufthansa en 2 kleinere vliegtuigen. En de komende maanden zullen er meer bijkomen. Sterker nog, er wordt een hal bij gebouwd voor Boeings 737 en Airbus A320’s. Daar kan dan de zogenoemde C check plaatsvinden, de grote beurt voor vliegtuigen. Het vliegveld biedt op en top faciliteiten. ‘Er is een start- en landingsbaan van 3 kilometer. Na die van Schiphol is dit de langste van Nederland’, zegt Nuwenhof.

Corona

De luchtvaartsector is zwaar getroffen door corona, maar voor de activiteiten op Twente Airport biedt de wereldwijde crisis juist kansen. ‘De vliegtuigen staan aan de grond, maar moeten gecertificeerd blijven en daar is onderhoud voor nodig’, legt De Groot uit. Lufthansa Technik, het onderhoudsbedrijf dat zowel voor Lufthansa als derden werkt, sleutelt momenteel aan de kisten op Twente Airport. ‘Stel het je maar voor als een soort winterslaap, zo’n vliegtuig wordt in een ruststand gehouden. Af en toe moet wel worden gecheckt of vitale onderdelen nog werken, om het vliegtuig gecertificeerd te houden’, legt De Groot uit.

 

Open source

Op termijn is het de bedoeling dat zo’n vijftien bedrijven actief zijn rond de vliegtuigen die in Twente worden gestald. ‘Soms is er een bepaalde techniek of expertise nodig’, zegt De Groot. ‘Daarvoor wordt het netwerk hier uitgebreid. Daar is Oost NL een kei in. We hebben contact met een onafhankelijke onderhoudstak van KLM. En die helpt nu Lufthansa wanneer dat nodig is. Die ‘open source samenwerking’ willen we hier uitbreiden. Dat biedt ook ruimte voor bedrijven als Asito, die vliegtuigen schoonmaken en klussen kunnen oppakken zoals het vervangen van stoelen.’

Cluster

Het Aircraft Maintenance Cluster vormt de basis voor de activiteiten op Twente Airport. Daarbij zijn allerlei partijen aangehaakt, die raakvlak hebben met luchtvaarttechniek. Van Thales tot Dutch-Shape. En onderwijsinstellingen, zoals Deltion College, waar jaarlijks tientallen studenten vliegtuigonderhoud vandaan komen. En het bedrijf TKH Airport Solutions, dat innovatieve landingsbaanverlichting met led maakt. Een idee dat De Groot wil realiseren, is een onderdelenwerkplaats en -shop. ‘We zouden studenten onderdelen uit de te ontmantelen vliegtuigen kunnen laten sleutelen. Uiteraard onder supervisie van een vakman die de certificering Part-145 heeft, want dat is essentieel in deze branche.’

Oplossing

Deze en andere ideeën krijgen de komende jaren de ruimte op Twente Airport; tot 2023 geniet de luchthaven de status ‘startup’. Van daaruit stijgt de locatie, die eigendom is van gemeente Enschede en provincie Overijssel, langzaamaan via de ontwikkelfase naar de volwassenheidsfase in 2030. Volgens De Groot en Nuwenhof heeft het initiatief volop kans van slagen.

‘Hoe dan ook groeit de luchtvaartsector. Er is nu een dip vanwege corona, maar vliegverkeer blijft toenemen, omdat de vervoersvraag mondiaal blijft stijgen. Daarmee neemt de behoefte aan onderhoud ook toe. Zowel ruimte als goed personeel zijn schaars’, schetst De Groot. ‘Daarvoor bieden wij een oplossing. De ruimte hier op het terrein en de samenwerking met allerlei bedrijven en opleidingen. Dat moet professionals hier naartoe halen en hier houden.’ Daarnaast ziet Nuwenhof een mooie aansluiting op de landelijke duurzame luchtvaarttafel van het Rijk. ‘Die buigt zich over bijvoorbeeld elektrische aandrijving van vliegtuigen, vliegen op waterstof, dat soort zaken. Een van de sporen waarop die tafel zich richt, is ‘retrofitten’, oftewel het toevoegen van nieuwe techniek aan oude systemen. Denk aan een duurzame motor in een bestaand vliegtuig’, aldus Nuwenhof.

Regio onderscheiden

De activiteiten op Twente Airport zijn van toegevoegde waarde in het onderscheiden van het oosten van het land ten opzichte van andere regio’s. ‘Eerder dacht iedereen aan Schiphol, Maastricht Aachen Airport en Woensdrecht als het om luchtvaarttechniek ging. Nu kunnen we Twente Airport daaraan toevoegen’, vertelt Peter van Houten, projectmanager logistics bij Oost NL en gericht op internationalisering. ‘We kunnen zelfs bedrijven uit het buitenland laten aanhaken bij deze luchthaven. Een initiatief als dit versterkt de aantrekkingskracht van Regio Twente als geheel.’ Eddy van Hijum, gedeputeerde van provincie Overijssel, voegt daaraan toe: ‘Twente ligt centraal in Europa en is goed bereikbaar via weg, water, spoor en lucht. Plus, we hebben hier een overheid die meedenkt met ondernemers die zich hier willen vestigen.’