InnoValor, een innovatief, jong en talentvol bedrijf uit Twente!

Willem Noort heeft zijn bachelor Informatica en master Cyber Security aan de Universiteit Twente afgerond en is werkzaam als softwareontwikkelaar bij InnoValor, dat gevestigd is op The Cee Spot in Enschede. Een innovatief Twents bedrijf dat een onafhankelijke en duurzame bijdrage levert aan het realiseren van waarde uit digitale innovatie voor bedrijven en overheden, door middel van advisering en de ontwikkeling van innovatieve softwareoplossingen.  InnoValor  geeft advies over digitale identiteit, privacy en digitaal vertrouwen. 

In het kort

  • Bedrijven en organisaties kunnen niet zonder meer gebruikmaken van de ontwikkelde software van InnoValor 
  • Om de software te kunnen ontwikkelen en bedrijven te adviseren zijn er voldoende hoogopgeleide softwareontwikkelaars nodig

Global Goal

global goal icon
Van Twente naar Amsterdam is korter dan van Amsterdam naar Twente

De Universiteit Twente is de enige Universiteit die Willem Noort bezocht bij zijn zoektocht naar een passende studie. “Bij het kiezen van een vervolgstudie heb ik niet zozeer naar de regio gekeken, maar meer naar de Universiteit zelf. De Universiteit Twente sprak mij direct aan door de hartelijkheid en het open karakter. Achteraf ben ik blij met mijn keuze, Enschede is namelijk een stad dat alles te bieden heeft en tegelijkertijd ben je met 5 minuten in de natuur. Het enige nadeel is dat Twente voor iedereen zo ver weg is, terwijl dat van Twente naar het Westen niet zo wordt ervaren.” Er lijken vele nadelen te zitten aan het werken in Twente, maar het tegendeel is waar. “Het enige nadeel voor ons is dat we iets verder moeten reizen naar Schiphol, wanneer we bijvoorbeeld naar klanten in het buitenland moeten afreizen.” 

Als young professional is Willem Noort in een verkennersrol begonnen bij InnoValor. Een afwisselende functie, waarbij hij zich vooral richtte op het adviseren over software en de ontwikkeling daarvan. “Ik had alle vrijheid om met de verschillende aspecten van het bedrijf kennis te maken. In het eerste jaar zorgde dit voor een breed scala aan activiteiten. Juist die afwisseling was de belangrijkste reden om voor InnoValor te kiezen. Het is een innovatief, nieuw en jong bedrijf en dat zie je ook terug in de mentaliteit van het bedrijf.” 

InnoValor draagt bij aan een veilige en betrouwbare onlinewereld

Tegenwoordig kunnen bedrijven niet meer zonder digitale dienstverlening, alle informatie staat online, waardoor het erg belangrijk is dat de informatie die online staat, daar ook veilig staat. Door het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen en te adviseren over digitale veiligheid, levert InnoValor een ruime bijdrage aan een veilige en betrouwbare onlinewereld. De innovaties en producten die zij ontwikkelen zijn innovatief en binnen verschillende sectoren toepasbaar, waarbij de software vaak identiek is, maar het advies en de werkwijze van de software specifiek gericht is op de eindgebruiker. 

Bedrijven en organisaties kunnen niet zonder meer gebruikmaken van de ontwikkelde software van InnoValor. Privacy is in heel Europa een belangrijk thema, waardoor bedrijven en organisaties zorgvuldig om moeten gaan met persoonlijke gegevens. De software van InnoValor biedt meerwaarde om zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. Specifiek voor Nederland geldt dat het BSN-nummer niet door elk bedrijf verwerkt mag worden, dit in tegenstelling tot sommige andere landen waar het BSN-nummer gewoon gegoogeld kan worden. Naast Nederland focust InnoValor zich ook op internationale klanten, zodat ze met uiteenlopende eisen aan privacy en bescherming van persoonsgegevens te maken krijgen. Deze opgedane kennis kunnen ze weer gebruiken voor de ontwikkeling van innovatieve producten. 

Online een bankrekening openen met ReadID

Door de toenemende vraag vanuit de maatschappij om identiteitsfraude te voorkomen, heeft InnoValor software ontwikkeld die verbetering biedt op de huidige situatie en waar identiteitsfraude mee voorkomen kan worden. ReadID is software waarmee, met behulp van een app en near-field communication (een contactloze communicatiemethode), gegevens van een paspoort uitgelezen kunnen worden, waardoor de echtheid van het paspoort kan worden vastgesteld. De software werkt op dezelfde manier als bijvoorbeeld een ov-chipkaart, alleen is ReadID veel veiliger. Organisaties en overheden kunnen voor verschillende doeleinden gebruikmaken van ReadID. De politie kan bijvoorbeeld met behulp van de ReadID eenvoudiger personen verifiëren; wanneer een persoon zijn paspoort moet tonen en de pasfoto op het paspoort verouderd is, kan met behulp van ReadID de chip in het paspoort worden uitgelezen. Op de chip staan alle persoonsgegevens, inclusief een hogere resolutie kleuren versie van de pasfoto, die bij het uitlezen van de chip digitaal getoond wordt. Dit vergemakkelijkt de identificatie. Maar ook voor banken is de software zeer geschikt. Bij het openen van een nieuwe bankrekening moet je nu nog naar de bank om je paspoort te laten zien, maar met de ReadID is dat verleden tijd. De software kan de chip uitlezen en de gegevens naar de bank toesturen. Vervolgens kan de bank met behulp van jouw selfie-camera van je telefoon verifiëren of jij daadwerkelijk degene bent die het paspoort tegen de telefoon aanhoudt om de chip uit te lezen. 

De mogelijkheid om paspoorten uit te lezen is niet nieuw en kan al veel langer, maar het is wel uniek dat de informatie nu uit te lezen is met behulp van een simpele Android telefoon. ReadID brengt het uitlezen van je paspoort naar het dagelijks leven, zodat iedereen, wanneer hij daar rechten toe heeft, de chip kan uitlezen en de gegevens kan bekijken. 

Naast banken, overheden en verzekeraars waar InnoValor software voor ontwikkelt, blijven ook de mogelijkheden voor de reisbranche niet onopgemerkt. “Ik zou het geweldig vinden als ReadID bijvoorbeeld op het vliegveld wordt gebruikt. Tegenwoordig moet je bij het boarden je boardingpass en je paspoort laten zien, maar als je van tevoren je paspoort al gescand hebt, hoeft eigenlijk alleen de boardingpass nog maar gescand te worden en hoeft men alleen nog maar te vergelijken of de juiste persoon heeft ingecheckt. Het inchecken kan op deze manier veel sneller verlopen.’’ 

ReadID is uniek en speelt door de toepassing van innovatieve software in op de wensen en behoeften van de maatschappij. Juist om deze reden heeft het product van InnoValor vorig jaar The Accenture Innovation Award gewonnen en zijn zij ook dit jaar weer genomineerd voor de Rising Star Award, de verkiezing van de snelst groeiende technologiebedrijven en de meest innovatieve startups van Nederland. 

Samenwerking onderwijsinstellingen Twente

Om de software te kunnen ontwikkelen en bedrijven te adviseren over digitale veiligheid, is het belangrijk dat er voldoende hoogopgeleide softwareontwikkelaars zijn. ‘’Ik heb gemerkt dat de meeste van mijn studiegenoten erg weinig moeite hebben met het vinden van een passende baan en dat ze na hun studie vaak wegtrekken naar steden in het Westen van het land. Dit zou kunnen komen doordat de grootste cybersecuritybedrijven gevestigd zijn in Amsterdam, Eindhoven en tegenwoordig ook in Delft.’’ 
Gelukkig is er ook in Twente voldoende aanbod voor softwareontwikkelaars. Zo is InnoValor de afgelopen maand gegroeid van 15 naar 20 werknemers. “Zelf ben ik tijdens mijn studie al benaderd door InnoValor, waaruit blijkt dat er veel vraag is naar werknemers met dezelfde kennis en ervaring als ik. Daarnaast werken wij ook nauw samen met de  Universiteit Twente  en  Saxion, om voldoende talent en professionals te blijven aantrekken en werken we samen met verschillende onderwijsinstellingen aan onderzoeksprojecten.” 

Samenwerking externe partners

Om de software te ontwikkelen werkt InnoValor samen met verschillende organisaties voor de automatisering en digitalisering van klantwordingsprocessen. Zo wordt bijvoorbeeld de gezichtsherkenning niet door InnoValor zelf ontwikkeld, maar worden oplossingen van andere bedrijven geïntegreerd in de ReadID. “In principe zijn wij in staat om de software van verschillende partijen die aan gezichtsherkenning doen te integreren in onze software. Door met verschillende bedrijven samen te werken kunnen we mooie innovaties blijven ontwikkelen.” 

Nederland loopt helaas niet voorop wanneer het gaat om digitale identiteit en waarschijnlijk is dat een bewuste keuze van Nederland om niet alle gegevens digitaal te verzamelen, aangezien dit verschillende risico’s met zich meebrengt. ‘’Het zou een mooie ontwikkeling voor Nederlandse bedrijven zijn wanneer dit proces wordt verbeterd, waardoor allerlei processen bijvoorbeeld versneld kunnen worden.’’ Een ontwikkeling waarbij InnoValor, dé innovatiepartner, organisaties en overheden nu al kan helpen om zowel technisch als organisatorische innovaties te ontwikkelen. 

Datum: 13 november 2017 |

Bron tekst: InnoValor |

Auteur: Twente.com