Gemeente Enschede levert duurzaam vervoer aan medewerkers

Het broeikaseffect is onder andere ontstaan door de uitstoot van CO2 door zakelijk (woon-werk)verkeer. Werkgevers proberen daar al jaren invloed op uit te oefenen. De gemeente Enschede is, ook om een goed voorbeeld te zijn, in 2016 al gestart met het verduurzamen met de eigen interne mobiliteit. Een van de oplossingen voor minder CO2-uitstoot is voor de gemeente Enschede het delen van auto’s. Adviesbureau verduurzaming mobiliteit Emodz en Baan Twente hebben in co-creatie dit idee uitgewerkt en onder andere een speciale app ontwikkeld. 

In het kort

  • Gemeente Enschede wil verduurzamen en het goede voorbeeld geven 
  • Transport met de auto is vervuilend (fossiele brandstoffen) en duur 
  • Emodz en Baan Twente creëren auto-deel systeem voor medewerkers Gemeente Enschede met elektrische auto’s 

Global Goal

global goal icon
Duurzaam transport

Er werden jaarlijks circa 500.000 kilometers door ambtenaren gedeclareerd en door de gemeente vergoed. Vanwege kosten en de wens om duurzamer vervoer in te zetten, wilde de gemeente van dit kilometersysteem af. Emodz heeft de gemeente geholpen om deze nieuwe methodiek vorm te geven. Samen met de kosten voor openbaar vervoer, bedroeg het budget meer dan 200.000 euro. 

De markt lost het op

Emodz houdt zich bezig met het adviseren en begeleiden van overheden, het bedrijfsleven en de automotive industrie om de transitie naar duurzaam toekomstgericht transport te maken. Emodz heeft het probleem van de gemeente aan de markt voorgelegd: de autobedrijven, leasebedrijven en importeurs van auto’s. Deze bedrijven hebben hun creatieve oplossingen voorgedragen en uiteindelijk heeft Emodz hier de beste van uitgekozen. Hierna hebben zij nog een keer het advies van de markt gevraagd. Het weldoordachte plan dat het resultaat van al deze deliberatie is, is uiteindelijk voorgelegd aan de Gemeente Enschede. De voorgestelde oplossing: een autodeelmethodologie van elektrische auto’s.

Autodelen

De gemeente heeft dit plan voorgelegd aan lokale bedrijven: Dit is wat wij willen, wie wil dit voor ons doen, en hoe goedkoop kunnen jullie dit doen? Bedrijven konden hierop inschrijven. Uiteindelijk heeft Baan Twente uit Hengelo de opdracht gekregen. Baan mag nu vier jaar lang voor een van tevoren genoemd jaarbudget van circa 200.000 euro per jaar mobiliteit aan de gemeente Enschede leveren. Ambtenaren kunnen via een app een van de elektrische auto’s reserveren, wanneer zij deze nodig hebben. 

Mobiliteit staat centraal

Volgens Tom Velthuis van Emodz is de focus op het inkopen van mobiliteit in plaats van een auto de toekomst van transport. Dit idee is ook in het autodeel project van de gemeente verwerkt. “Dan gaat het niet over 17 of 23 auto’s, maar gewoon over mobiliteit. Als dat op maandagochtend 3 auto’s en op dinsdagmiddag 15 zijn, is dat iets dat Baan gewoon moet regelen”, aldus Tom Velthuis. Baan moet er dus voor zorgen dat de gemeente over het gewenste aantal voortuigen kan beschikken. Daarnaast is Baan ervoor verantwoordelijk als een van de auto’s pech heeft, en moet dan een alternatief bieden. Kortom, de gemeente koopt mobiliteit in, geen auto’s. 

Efficiënt gebruik van transport

De deelauto’s van de gemeente zijn niet constant in gebruik. Om nog efficiënter gebruik te kunnen maken van het transport dat er is, en om dit model verdienstelijker te maken voor aanbieders van autodeelmethodes zoals Baan, worden er nog meer partijen bij betrokken. Zo kan een van de elektrische auto’s bijvoorbeeld gebruikt worden door een medewerker van MST of de Universiteit Twente, als deze niet wordt gebruikt door een ambtenaar van de gemeente Enschede. Op deze manier wordt het volume aan auto’s zo optimaal mogelijk gebruikt. En kunnen ook andere organisaties duurzamer met mobiliteit omgaan. Het is zo een stadsbrede samenwerking. 

Slimme applicatie

Om de auto’s te kunnen reserveren is er een slimme app ontwikkeld. Om van deze app gebruik te kunnen maken moet je geabonneerd zijn. Zodra je een auto hebt gereserveerd kun je met je telefoon naar de auto lopen, en de auto openen met je telefoon. De werknemer, of werkgever, krijgen dan uiteindelijk de rekening toegestuurd voor het gebruik van de auto. 

Kies voor de juiste modaliteit

In deze slimme app dienen ook de openbare vervoersmogelijkheden te worden opgenomen. De werkgever kan zelf aangeven welke parameters belangrijk zijn, denk aan kosten, efficiënt gebruik van tijd of duurzaamheid. Hierna rekent de app uit wat de beste optie voor vervoer is voor de werknemer. Mocht de werkgever dus duurzaamheid erg belangrijk vinden, zal er waarschijnlijk voor het openbaar vervoer of een elektrische fiets gekozen worden. Bij een groot belang aan efficiënte zal de app het reserveren van een elektrische auto aanraden, tenzij het rond de spits is. 

Revolutie in de kijk op mobiliteit

Niet alleen heeft dit project het vervoer van de gemeente verduurzaamt, ook heeft deze hele systematiek ervoor gezorgd dat de medewerkers van Gemeente Enschede naar de eigen mobiliteit kijken. Voor een laag commercieel tarief zijn de auto’s van Baan Twente ook in de vrije tijd te gebruiken. Zo heeft een aantal medewerkers van de gemeente bijvoorbeeld de keuze gemaakt om hun grote auto te verkopen, omdat ze een grote auto via de gemeente kunnen reserveren wanneer zij deze nodig hebben. Anders staat de auto van de gemeente toch stil in het weekend. Zo wordt het autodelen voor marktpartij Baan Twente ook interessanter, maar ook voor de medewerkers van de gemeente. Uiteindelijk hebben de werknemers meer mobiliteitsmogelijkheden voor minder geld. Dit is de win-win van het autodelen.

Datum: 1 november 2019 |

Bron tekst: Emodz |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #mobiliteit