De toekomst van mobiliteit - MaaS

Mobility as a Service, afgekort MaaS, is multimodaal reisadvies op maat. MaaS maakt het makkelijk om al het mogelijke vervoer te plannen, boeken en betalen via één app. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram of (water)taxi. Misschien later ook de eigen auto of fiets. En vooral ook combinaties van alle soorten vervoer. Zodat reizen op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk is. Maar ook om het mobiliteitssysteem te optimaliseren.

In het kort

  • In MaaS-apps worden reisgegevens geanonimiseerd, gebundeld met andere gebruikers en vervolgens geanalyseerd.
  • Er draait een pilot in Twente waar extra aandacht ligt op het ontzorgen van de reiziger.
  • Met MaaS wordt een eerste stap gezet naar een duurzame vervoerstoekomst.

Global Goal

global goal icon

In de MaaS-apps staat de reiziger centraal. De reisgegevens worden geanonimiseerd en worden samen met die van andere gebruikers gebundeld en geanalyseerd. Daardoor ontstaan mogelijk inzichten die kunnen bijdragen in oplossingen. Voor bijvoorbeeld CO2-doelstellingen, fileproblematiek, druk op het openbaar vervoer en betaalbaarheid. Reizigers profiteren dan weer van deze inzichten, omdat de reismogelijkheden geoptimaliseerd worden.

Noodzaak van MaaS

De noodzaak van multimodaal reisadvies is groot. Ondanks nieuwe infrastructuur is de voorspelling dat files in en rond de steden groeien. En dat de druk op het openbaar vervoer in de spits toeneemt. Buiten de steden wordt het steeds moeilijker om betaalbaar en voor iedereen toegankelijk vervoer te bieden. Met geld voor nieuwe infrastructuur of extra subsidies voor openbaar vervoer worden deze problemen onvoldoende opgelost. De ambitie van MaaS is om de reiziger te ‘ontzorgen’.

Van bezitten naar delen

MaaS sluit aan bij een ontwikkeling die al gaande is: vooral de jongere consument vindt bezit, zoals een eigen auto of fiets, minder belangrijk. Aan de andere kant worden beschikbaarheid, flexibiliteit en dienstverlening belangrijker. Met MaaS kiest de reiziger op elk moment het vervoermiddel dat voor hem het gunstigst is. Daarbij spelen kosten, tijdsduur, flexibiliteit en duurzaamheid een belangrijke rol.

Zeven pilots

Er komen zeven MaaS-apps, die onderdeel zijn van zeven nationale pilots. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en zeven regio’s hebben die ontwikkeld. Elke pilot heeft een andere focus qua beleidsdoel of doelgroep. In de apps komt zoveel mogelijk vervoersaanbod dat de reiziger kan plannen, boeken en betalen. De MaaS-pilots zijn gefaseerd gestart na de zomer van 2019 en duren in totaal twee jaar.

Wmo-reizigers

Om de Twentse visie op vervoer mede vorm te geven, nemen de acht partnergemeenten en de provincie Overijssel deel aan de twee jaar durende MaaS-pilot. Wat de pilot Twente uniek maakt, is de focus op vervoer van Wmo-cliënten. MaaS stelt de Wmo-cliënt in staat om gebruik te maken van het reguliere openbare vervoer of andere, lokale opties, wanneer dat mogelijk is. Via de app of telefonisch contact krijgt de cliënt advies op maat. Met de MaaS-pilot Twente ligt extra aandacht op het ontzorgen van de reiziger. De acht aangesloten gemeenten die deelnemen aan MaaS Twente zijn: Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand. Deze acht gemeenten bedienen 75 procent van de inwoners van Twente in hun vervoersbehoefte.

Reisdata analyseren

Het ministerie, de regio’s, de makers van de apps en vervoerders gaan de verkregen data via de MaaS-apps analyseren. Dit zijn anonieme reisgegevens. Doel hiervan is om inzichten te krijgen waarmee het hele mobiliteitssysteem geoptimaliseerd kan worden. Bij de ontwikkeling van MaaS heeft de overheid een rol als actieve intermediair. Dit is van belang voor de standaardisatie, veiligheid en privacy.

MaaS in de toekomst

Met MaaS wordt een eerste stap gezet naar een duurzame vervoerstoekomst, waarin (auto)bezit minder belangrijk is en dienstverlening juist steeds belangrijker wordt. Een eigen auto is namelijk misschien minder - of helemaal niet meer - nodig als je gebruik kunt maken van al het bestaande vervoer. Zoals: openbaar vervoer, (deel)taxi’s en deelauto’s,-busjes en -fietsen. Ritten worden met de inzet van MaaS efficiënter en duurzamer.

Datum: 30 juli 2020 |

Bron tekst: INN'Twente |

Auteur: INN'Twente

Lees ook #mobiliteit