Twentse werkloosheid duikt onder landelijk gemiddelde

Economisch gaat het Twente voor de wind.

 

De cijfers van 2019 tonen aan dat het goed gaat met Twente als regio. Het werkloosheidspercentage ligt voor het eerst sinds de teloorgang van de textielindustrie onder het landelijk gemiddelde (Twente 3,4%, Nederland 3,5%, derde kwartaal 2019). Momenteel telt Twente zo’n 11.000 werklozen, begin 2017 waren dat er nog 19.000. Het onderzoek, genaamd Twente Index 2019, laat zien dat de Twentse economie de negatieve gevolgen van haar textielverleden echt achter zich heeft gelaten.

In het kort

  • Het gaat op economisch vlak erg goed met Twente als regio
  • De werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen dalen sterk

Global Goal

global goal icon

De werkgelegenheid is sterk toegenomen. Vorig jaar zijn er in Twente bijna 9.000 banen bijgekomen. In Twente werken nu meer dan 315.500 personen. De Twentse economie ontwikkelt zich al een aantal jaren bovengemiddeld; in de periode 2015-2018 kende Twente een groei van  +13,2%, terwijl deze voor Nederland +12,2% is. Het aantal mensen in de WW is sinds begin 2017 gehalveerd. Steeds meer mensen werken. De economische ontwikkeling pakt ook positief uit voor kwetsbare groepen. Het aantal bijstandsgerechtigden daalde het afgelopen jaar net zo snel als in beide voorgaande jaren opgeteld. Deze daling is echter veel minder sterk dan de daling van het aantal WW-uitkeringen (-7,4% sinds begin 2017, ter vergelijking WW-uitkeringen -51%) en minder sterk dan in Nederland als geheel.

Twente schreeuwt om personeel

De vraag naar geschikt personeel blijft net als voorgaande jaren onverminderd hoog en neemt nog steeds toe. Deze vraag wordt in de komende jaren nog groter daar een toenemend aantal mensen met pensioen gaat. Die vraag heeft niet alleen betrekking op meer theoretische geschoolden maar ook – in aantallen zelfs meer – op mensen met praktische vaardigheden. Te weinig jongeren met gewenste vaardigheden verlaten de komende jaren de praktische opleidingen, zoals zorg en technische beroepen. Mogelijk biedt het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel een verlichting. Dit zijn naast werklozen, mensen die als het ware op de drempel van de arbeidsmarkt staan en maar een (kleine) stimulans nodig hebben om daadwerkelijk actief te worden en een baan te gaan zoeken. 

Internationale kenniswerkers

Ook internationale kenniswerknemers zijn een interessante groep. Twente telt relatief weinig ‘Internationals’. Zo heeft slechts 3,7% van de Twentenaren een andere nationaliteit. In Nederland als geheel is dat 6,3%. In vergelijking met Nederland treffen we in Twente bijvoorbeeld minder Britten en Polen aan. Het totaal aantal arbeidsmigranten in Twente in 2018 is door Kennispunt Twente berekend op tussen de 4.100 en 5.500 personen. Van deze groep is tussen de 1.600 en 2.100 kennismigrant. 

Potentie van de ‘internationals’

“Door het economische succes van Twente, wordt de uitdaging om voldoende geschikte mensen te vinden steeds groter” aldus Geert Braaksma, voorzitter van de Twente Board. “Twente heeft in vergelijking met de rest van Nederland weinig internationale kenniswerkers. Hier ligt dus nog een onaangeboorde bron voor Twente. Dan moeten bedrijven wel de deur echt open zetten voor buitenlandse medewerkers. Om het landen van deze medewerkers te vergemakkelijken kunnen de bedrijven in Twente bij het IND een IND-referentschap aanvragen (dit kunnen we in gezamenlijkheid doen). Zo staat er niks meer in de weg om de benodigde internationale kenniswerkers naar Twente te halen en kunnen we ons met recht een internationale toptechnologische regio kunnen noemen!’ 

Datum: 2 december 2019 |

Bron tekst: Twente Index 2019 |

Lees meer over #economie