Twente als logistieke hotspot met Port of Twente

Het bedrijventerrein  XL Businesspark, het  Havenbedrijf Twente  en de  vereniging Port of Twente  intensiveren de samenwerking. Dit doen zij door de profilering van Twente als logistieke hotspot onder één merk in de markt te zetten. Op dinsdag 24 april 2018 hebben de wethouders van de vijf samenwerkende gemeenten in het Havenbedrijf Twente, Jan Geerdink, directeur XL Businesspark en Andre Pluimers en Joost Wery van de vereniging Port of Twente hiervoor de intentieovereenkomst ondertekend.

In het kort

  • Twente groeit en bloeit en breidt zichzelf constant uit 

  • De nieuwste impuls hieraan is de samenwerking tussen XL Businesspark, Havenbedrijf Twente en Port of Twente 

Global Goal

global goal icon
Logistieke hotspot

Twente wil zich prominenter en eenduidiger presenteren als ‘logistieke hotspot’. Met als doel het versterken van de concurrentiepositie van de regio. De logistieke hotspot Port of Twente vervult een belangrijke rol als motor van de Twentse economie; op het gebied van economische en maatschappelijke waardecreatie voor Twente, Nederland en de EURegio, als bron van werkgelegenheid en als relevante en onontbeerlijke speler in de logistieke transportketens.

Sterke lobby

Wethouder ten Heuw: “Onder de gezamenlijke noemer Port of Twente kunnen we met elkaar een nog sterkere lobby voeren in Brussel en Den Haag.” Twente ligt strategisch op een belangrijke corridor in het Europese transport netwerk van Rotterdam en Amsterdam via Duitsland naar de rest van Europa en de Baltische Staten. Door de krachten te bundelen wordt de belofte van Twente herkenbaarder en duidelijker voor alle relevante partijen, binnen en buiten Twente. Jan Geerdink, directeur van XL Businesspark is verheugd: “Een krachtige positionering van Twente als logistieke hotspot draagt enorm bij aan het aantrekken van logistieke bedrijvigheid voor vestiging op XL Businesspark.” 

 

Twente is dé vestigingsplek voor investeerders, ontwikkelaars en bedrijven in de logistieke sector, Twente heeft één van de grootste binnenhavens voor de scheepvaart in Nederland, zowel voor bulktransport als containers. Onder de naam Port of Twente ontstaat één strategische en operationele partner voor de hele keten in de transport en logistiek. “Er is veel gaande in de logistieke sector in Twente. Bundeling van de krachten is noodzakelijk voor een herkenbaar en eenduidig profiel van de sector”, aldus Andre Pluimers van de vereniging Port of Twente. 

 

De samenwerkende partijen blijven specifieke taken en onderwerpen naar eigen inzicht doen. Zo blijven de belangenbehartiging en verenigingsactiviteiten voor logistieke ondernemers door de vereniging Port of Twente gedaan worden. De gebiedsontwikkeling, uitgifte en beheer van de bedrijventerreinen blijven in handen van XL Businesspark Twente en de havenontwikkeling, -beheer en bereikbaarheid van de havengebieden blijft onder de verantwoording van het Havenbedrijf Twente vallen. Op termijn is een meer geïntegreerde organisatie vorm van de onderlinge samenwerking denkbaar. 

Datum: 25 april 2018 |

Auteur: Twente.com