Provincie Overijssel geeft impuls aan export MKB met GO4Export

Voor mkb’ers in Overijssel met exportplannen is het GO4Export programma een uitgelezen kans om internationaal te kunnen slagen. Afgelopen donderdag, tijdens Techconn in Hengelo, is GO4Export officieel van start gegaan. Die ochtend ontving Fons de Zeeuw, manager International bij  Oost NV, opdracht tot uitvoering van exportstimuleringsprogramma ‘GO4Export’ uit handen van Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, provincie Overijssel.

In het kort

  • GO4Export biedt ondersteuning bij het Mkb voor het exporteren naar het buitenland 
  • Stimulans werkgelegenheid en verbetering concurrentiepositie van Overijssel

Global Goal

global goal icon
Aanpak

"Mkb-bedrijven in Overijssel die willen exporteren naar een voor hen nieuwe buitenlandse markt of hun bestaande internationale afzet willen intensiveren, ervaren veel knelpunten bij het internationaal zakendoen. Het programma GO4Export biedt gerichte ondersteuning aan deze ondernemers. Dit versterkt de internationale concurrentiepositie van Overijssel en stimuleert werkgelegenheid, zowel kwantitatief als kwalitatief", aldus Van Hijum. 

De aanpak bestaat uit 2 actielijnen: 

  • Informeren en verbinden: realisatie van een interactief webportal GO4Export.nl, organisatie van regionale handelstafels, Jaarlijks GO4Export event, Follow up op internationale Hanzedagen. 
  • Faciliteren: organisatie van internationale handelsmissies, e-commerce & export, samenwerking mkb & onderwijs, profilering HTSM Overijsel in met name Duitsland, versterken van de relatie met China, provincie Lyaoning.
Uitvoeringsprogramma

In 2016 gaf Provinciale Staten van Overijssel goedkeuring aan het beleidskader ‘Overijssel innoveert en internationaliseert’. Op basis van dit beleidskader kreeg Oost NV de opdracht een driejarig uitvoeringsprogramma op te stellen in samenwerking met een groep vertegenwoordigers van het mkb en kennisinstellingen in Overijssel. 

GO4Export sluit met haar activiteiten aan bij de bestaande basisinfrastructuur voor ondersteuning van het mkb (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO en KvK). 

Naast Oost NV committeren de volgende regionale partijen zich aan het programma: 

Toegevoegde waarde in de regio

Fons de Zeeuw: ‘Bij de organisatie en uitvoering van de diverse activiteiten zullen we deze, maar ook andere organisaties inzetten en stemmen we af met partijen die vanuit inhoud of vanuit de regio een toegevoegde waarde hebben. Denk hierbij aan open innovatiecentra in de regio, Stedendriehoek Innoveert en organisaties als KvK, BOOST, Metaalunie, FME, gemeenten en provincies. Landelijk is er nauwe afstemming met RVO en de topsectoren.

Datum: 22 juni 2017 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #economie