Positieve arbeidsmarkt door gunstige economie

De Twentse arbeidsmarktmonitor van januari 2018 laat een positieve arbeidsmarkt zien onder invloed van een gunstige economische ontwikkeling. De regionale samenwerking zet in op het vinden van passend personeel voor werkgevers in Twente, zowel kwantitatief als kwalitatief en op duurzaam werk voor werkzoekenden. 

In het kort

 • Economische ontwikkeling in de regio Twente 
 • Werkloosheid daalt door meer werkgelegenheid

Global Goal

global goal icon
Arbeidsmarkt

“We werken in Twente samen aan uitdagingen die de arbeidsmarkt kent. Daarin staat momenteel de vraag naar voldoende geschikt personeel voor werkgevers centraal en tegelijkertijd is het belangrijk dat meer werkzoekende mensen economische zelfstandigheid krijgen via een duurzame betaalde baan.”, aldus P. Welman, wethouder economie en werk van de gemeente Enschede en tevens lid van het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt. 

 

Er is een aantal landelijke arbeidsmarkttrends op hoofdlijnen te zien die ook voor Twente gelden: 

 • aantrekkende werkgelegenheid / meer banen; 
 • dalende werkloosheid (dat betreft de werkloze beroepsbevolking: personen zonder werk, actief zoekend en direct beschikbaar) met daarin een oplopend aandeel van werkloze personen zonder uitkering; 
 • toename ‘kwalitatieve mismatch’ (wel werkzoekers, maar niet geschikt of niet passend bij bedrijf); 
 • meer ‘spanning’ op de arbeidsmarkt en werkgevers die ‘moeilijk vervulbare vraag’ melden; 
 • ‘war on talent’ voor werkgevers naar opgeleide jongeren in ‘krapte beroepen’ …… 
 • …. gecombineerd met schaarste op de arbeidsmarkt in beroepenveld techniek, logistiek, zorg; 
 • daling van personen met een WW uitkering; 
 • kortere WW uitkeringsduur; 
 • lichte daling van personen met een participatiewet uitkering (bijstand / WWB)
Twentse werkloosheid daalt verder evenals aantal geregistreerde werkzoekenden

In 2016 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 6,7 procent. Berekend op landelijke ontwikkelingen komt de Twentse werkloosheid in het vierde kwartaal 2017 naar verwachting uit op 5,6 procent. Twente telt daarmee zo’n 17.750 personen in de werkloze beroepsbevolking. Eind maart komt het CBS met officiële jaargemiddelden werkloosheid voor 2017 op regionaal niveau. Een andere indicator voor aanbod op de arbeidsmarkt is het aantal geregistreerde werkzoekenden. Eind 2017 telde Twente 24.500 NWW-geregistreerden. Vanaf juli 2017 is het aantal NWW-geregistreerden met 17 procent afgenomen. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkeling (-16 procent).

Geregistreerde openstaande vacatures sterk gestegen

Voor wat betreft de vraag naar personeel is het aantal bij UWV geregistreerde openstaande vacatures een indicator. Dit aantal is in 2017 met 39 procent toegenomen. In absolute aantallen bevinden zich in de beroepsgroep ‘technisch’ de meeste geregistreerde openstaande vacatures (ruim 2.300). Er wordt een sterke toename van vacatures in transport- en logistieke beroepen verwacht.

Aantal WWB-uitkeringen gedaald

Het aantal WWB-uitkeringen is in 2017 in Twente met 2 procent afgenomen naar 14.602. Eind 2017 laat 1.751 WWB uitkeringen aan Twentse jongeren zien. Na een aanvankelijke toename is vanaf het einde van het tweede kwartaal van 2017 het aantal uitkeringen aan jongeren met bijna 4 procent afgenomen.

 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in Twente? Ga naar Twente.com/vacatures voor een compleet overzicht van alle vacatures in Twente.

Datum: 31 januari 2018 |

Bron tekst: Regio Twente en Kennispunt Twente |

Auteur: Twente.com