Nieuwe frisse toezichthouders voor Twente

De meeste grote stichtingen en organisaties  in Nederland hebben een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen. Deze raad heeft de taak om toezicht te houden op het het bestuur, een klankbord te zijn en daarnaast de rol van werkgever te vervullen. Een duurzaam en gezond bedrijfsleven is belangrijk voor Twente en daarvoor zijn goede en diverse bestuurders én toezichthouders nodig, nu en in de toekomst. 

In het kort

  • Bedrijven in Nederland zonder winstoogmerk hebben allemaal een Raad van Toezicht. Vaak zijn deze toezichters mensen met veel bestuurlijke ervaring.
  • Met het initiatief Nieuw Toezicht, opgezet door negen initiatiefnemers uit Twente, wordt er juist gezocht naar jonge talenten met een frisse blik voor een functie in een raad van toezicht.
  • Deze frisdenkers krijgen een stageplaats aangeboden bij bedrijven en organisaties als junior toezichthouder

Global Goal

global goal icon

Inge Zwijnenberg, regiodirecteur bij Rabobank, merkte dat er in Twente behoefte was aan een nieuw geluid in de raden. Daarnaast signaleerde ze dat er in Twente veel talent aanwezig is die graag hun kennis, deskundigheid en ervaring in willen zetten voor bedrijven en organisaties in de regio.  Deze partijen vinden elkaar echter nog niet altijd, waarbij gebrek aan ervaring voor aspirant Toezichthouders vaak een drempel is om toe te treden tot een Raad.  Om hierin een brug te bouwen is zij met acht andere bestuurders en ondernemers uit Twente vorig jaar het initiatief ‘Nieuw Toezicht’ gestart.

Twents initiatief

“Nieuw Toezicht” is een Twents initiatief om Twente leefbaar te houden en de connectie te houden met alle veranderingen die spelen in het bedrijfsleven en in de maatschappij. De samenleving wordt steeds diverser en Twente heeft toezichthouders nodig die midden in de samenleving staan. Om de Raad van Toezicht een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de maatschappij en de doelgroep van de bijbehorende stichting of organisatie is dit initiatief gestart.

 

In Twente zijn veel talenten met frisse blikken en grote ambities. Met dit initiatief krijgen zij de kans om ervaring op te doen in een raad van toezicht, zodat zij na het traject zelf aan de slag kunnen als toezichter mét de nodige ervaring.

Traineeships

In januari 2020 zijn er tien kandidaten gestart met hun traineeship als toezichter bij diverse Twentse bedrijven. De trainees lopen stage bij een bedrijf om zo in hun rol als toezichter te groeien. Daarnaast worden er ook (online) bijeenkomsten georganiseerd door de initiatiefnemers met als doel om kennis te delen. Maar ook is het belangrijk om deze trainees met elkaar te verbinden, zodat zij ook veel van elkaar kunnen leren, middels intervisie.

 

Na het traineeship hebben alle deelnemers de nodige kennis en ervaring en kunnen zij zelf aan de slag als toezichter. Het huidige traineeship loopt nog tot de zomer en het plan is om daarna met een nieuwe groep te beginnen.

Meer informatie

Het initiatief Nieuw Toezicht is gestart door Inge Zwijnenberg, Wilma Toering, Wilma van Ingen, Regina Nieuwmeijer, Annerie Bemthuis, Caroline Kamphuis, Sanne Lohman, John van der Vegt en Marc Woesthuis.

 

Heb je belangstelling of wil je meer weten over dit initiatief?
Dan kun je contact opnemen met www.nieuw-toezicht.nl.

Lees meer over #economie