Minder werkeloosheid in Twente in vergelijking met Nederland

Eind juni 2017 telt Twente 14.000 WW-uitkeringsgerechtigden. Vanaf eind maart 2017 tot eind juni is het aantal WW-uitkeringen met 14 procent gedaald. Landelijk is deze afname 10 procent. In de afgelopen twaalf maanden is het aantal WW-uitkeringen met 19,9 procent afgenomen (landelijk 15,2%). In alle Twentse gemeenten neemt het aantal WW-uitkeringen in het tweede kwartaal sterk af.

In het kort

  • In Twente daalt het aantal WW-uitkeringen sneller t.o.v. heel Nederland. 

  • Percentage flexwerkers even groot als Nederland, de aard van de flexibiliteit verschilt. 

Global Goal

global goal icon
Aantal werkenden neemt toe

Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede, voorzitter bestuurscommissie ‘Agenda van Twente’: “De toegenomen vacatures in Twente maken de markt krapper voor met name technische en logistieke functies. Tegelijkertijd ontstaan in diverse administratieve functies een overschot aan werkzoekenden. Om te voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden of blijven, is het nodig om meer te bewegen richting beroepen waar werk is. Enthousiaste werkzoekenden vinden sneller werk. Het is bemoedigend om te zien dat het aantal werkenden steeds meer toeneemt.”

Twentse werkloosheid daalt verder

De Twentse werkloosheid is in het tweede kwartaal gedaald naar 5,9 procent. Twente telt daarmee zo’n 18.750 personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit is een afname van 2.250 personen ten opzichte van eind vorig jaar.

Openstaande vacatures onverminderd hoog

Ten opzichte van eind 2016 is sprake van een 22 procent toename van het aantal openstaande vacatures. Het aantal bij UWV geregistreerde vacatures bedraagt 4.150 (juni 2017). Hierin is het aantal openstaande technische vacatures met 2.150 het hoogst. Op Twente.com worden deze technische vacatures inzichtelijk gemaakt.

Aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) blijft dalen

Eind juni waren er in Twente 14.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen daalde in alle Twentse gemeenten. Van eind maart tot eind juni 2017 is het aantal WW-uitkeringen met 14 procent gedaald in Twente. Landelijk bedroeg de afname 10 procent.

In Twente minder uitzendkrachten en meer eigen flexibele schil

De Twentse arbeidsmarkt telt ongeveer een even groot percentage flexwerkers als landelijk, maar de aard van de flexibiliteit verschilt wezenlijk. In Twente wordt de flexibele schil veel meer door de werkgevers georganiseerd in de vorm van eigen flexibele arbeidscontracten. Er wordt minder gewerkt met uitzendkrachten; 21% minder dan in Nederland als geheel. Daarentegen ligt het aantal vaste nul-urencontracten 27% hoger en het aantal tijdelijke nul-urencontracten 15% hoger dan landelijk. Ook het aantal oproep- of invalkrachten ligt 8% hoger. 

 

 

De Arbeidsmarktmonitor Twente is gemaakt in opdracht van het Twentse Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt. Bekijk hier de Arbeidsmarktmonitor Twente van augustus 2017. 

Datum: 16 augustus 2017 |

Bron tekst: Regio Twente en Kennispunt Twente |

Auteur: Twente.com