‘Koploper aan de A1’ groot succes

Het landelijke valorisatieprogramma leidde in Twente tot verdubbeling van het aantal starters, verdubbeling van het aantal studenten met ondernemerschap in het curriculum, drie keer zo veel deelnemers aan events en meer werkgelegenheid. Samen met Kees Eijkel van  Kennispark Twente  en André Roos van het  Saxion Centrum voor Ondernemerschap  blikken we terug op 6 jaar valoriseren en kijken naar de uitdagingen voor de toekomst.

In het kort

  • Het oplossen van maatschappelijke uitdagingen door kennis van universiteiten en hogescholen. 

  • Het stimuleren van ondernemerschap door valorisatie van kennis in onze regio.

Global Goal

global goal icon
Valorisatieprogramma

In 2010 startte het landelijke Valorisatieprogramma als opvolger van het subsidieprogramma KennisExploitatie. Doel van beide programma’s: zorgen dat kennis van universiteiten en hogescholen bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het programma Koploper aan de A1 richt zich op de valorisatie van kennis in onze regio. De rijksbijdrage van ruim 13 miljoen in zes jaar zetten we in op het stimuleren van ondernemerschap en het versnellen van innovatie en groei bij bestaande ondernemers.

595 startende bedrijven in zes jaar

“De afgelopen zes jaar leverde het programma Koploper aan de A1 al 595 startende bedrijven op”, vertelt Kees Eijkel, directeur Kennispark. “Daarmee zijn we de regio met de meeste spin-offs van Nederland.” Kennis en creativiteit zijn belangrijk voor onze economie en maatschappij. “Valorisatie van kennis zorgt voor nieuwe bedrijven en verbetert de innovatiekracht van bestaande bedrijven. Dankzij het programma versterkten we het unieke ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap in onze regio en werden we koploper.” Samen met de andere activiteiten in de regio creëerde het valorisatieprogramma tot en met 2015 bijna 11.000 nieuwe banen.

Zes aandachtsgebieden

Het programma Koploper aan de A1 richt zich op zes aandachtsgebieden: ondernemerschap in het onderwijsprogramma brengen (1), verbinding leggen met het bedrijfsleven (2), ondersteuning bij kennisbescherming (3) en financiering (4), kennisnetwerk creëren (5) en docenten inspireren en verbinden (6). “Kennispark is de ondernemende regisseur die zorgt voor kwaliteit en samenhang in het programma”, legt Kees uit. “Ondernemen en valorisatie draait om delen. De eerste neiging is vaak om dingen bij je te houden. Wij stimuleren studenten, ondernemers en wetenschappers kennis en ervaring te delen. Zo maken we anderen enthousiast. Dat geldt ook voor samenwerking met hub’s in andere regio’s.”

‘Wat is dit gaaf’

Kennispark werkt samen met Universiteit Twente en Saxion. André Roos, directeur het Saxion Centrum voor Ondernemerschap: “In zes jaar bouwden we met het Saxion Centrum voor Ondernemerschap een infrastructuur waarmee we studenten aanmoedigen te ondernemen. Met events, advies en begeleiding bereikten we jaarlijks 2500 studenten. Ons doel? Dat studenten roepen: ‘Wat is dit gaaf’ en enthousiast kiezen voor ondernemerschap omdat het bij hen past.” Het viel niet mee om dit op te bouwen. “Het onderwijssysteem in het hbo is meer gericht op het werknemerschap. De cultuuromslag is in gang gezet en meer studenten hebben interesse in ondernemen, maar we zijn nog lang niet klaar. We verbinden ons, ook in de komende jaren, met steeds meer opleidingen om ondernemerschap overal gemeengoed te laten zijn.” 

Blijven bouwen aan sterk ecosysteem

Mede dankzij het Valorisatieprogramma staat het ecosysteem in Twente. Hoe nu verder? “Het ecosysteem heeft continu aandacht nodig”, stelt Kees. “Kennisinstellingen houden behoefte aan ondersteuning. Ze moeten anders leren denken en handelen dan vroeger, terwijl de omgeving van overheden en samenleving nog op de oude manier naar hen kijkt en oordeelt. Neem de overheidsbekostiging, die houdt nog steeds geen rekening met valorisatie.” Een volgende stap moet het ecosysteem minder kwetsbaar maken. Als voorbeeld noemt Kees financiering van start-ups. “Die staat in Nederland echt nog in de kinderschoenen. Wij bieden met de pre-seed leningen van UTI bv, United Twente Innovation, financiële steun aan start-ups met innovatieve ideeën. Heel mooi natuurlijk, maar een groter financieel netwerk is nodig om meer startups een kans te geven. Het ecosysteem heeft zich bewezen. Echter, moeten we voortdurend blijven investeren om de toekomst ervan veilig te stellen.” 

 

Benieuwd naar alle hubs in Nederland en wat het Valorisatieprogramma heeft opgeleverd? Lees Top Science & Innovation Parks in the Netherlands met alle informatie en bekijk de video’s via Youtube. 

Meer cijfers over start-ups en werkgelegenheid vind je terug op de website van de Twente-Index.

Datum: 30 januari 2017 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #economie