Enschede werkt aan werkgelegenheid

De economische ontwikkeling van Enschede heeft zich in 2017 flink doorgezet. Dat blijkt uit de in juli verschenen jaarlijkse rapportage van I&O Research. Ruim tweeduizend extra banen in een jaar tijd. Dat is het resultaat van Enschede in 2017. De stad telde bij de laatste jaarwisseling ruim 86.000 banen. Daarmee versterkt Enschede haar positie, waardoor de landelijke positie van Twente ook wordt versterkt.

In het kort

  • De economie is in 2017 flink gegroeid 

  • In Twente heeft Enschede vooral voor deze groei gezorgd, er zijn ruim 2000 extra banen bijgekomen

Global Goal

global goal icon
Twentse werkloosheid daalt snel

Meer dan 28% van de Twentse werkgelegenheid is te vinden in Enschede. Deze groei zorgt voor een afname van de werkloosheid in Enschede en Twente. Het werkloosheidspercentage van Enschede daalde van 8,6 procent naar 7,1 procent. Maar niet alleen het werkloosheidspercentage van Enschede daalt, ook de Twentse werkloosheid daalt snel. In 2016 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 6,7 procent. Dit is in 2017 gedaald naar 5,2 procent. Twente telt daarmee gemiddeld over het jaar zo’n 17.000 personen in de werkloze beroepsbevolking. Een afname van 4.000 personen ten opzichte van eind vorig jaar. Een kwart minder dan in 2016. In 2017 is de werkloosheid in Twente relatief sterker gedaald dan in Nederland als geheel. In het eerste kwartaal van 2018 is 4,3 procent van de Twentse beroepsbevolking werkloos. Het betreft zo’n 13.500 personen. Daarmee zet de daling van het werkloosheidspercentage in de afgelopen jaren zich door (Arbeidsmarktmonitor juni 2018).

Groei vestigingen in Enschede

De groei van het aantal vestigingen van bedrijven is in Enschede vorig jaar procentueel (+ 3,3 procent) weliswaar achtergebleven bij de rest van Twente, maar bedraagt nu wel bijna 13.000. Een groot deel daarvan wordt bepaald door ZZP’ers, die allemaal als een aparte vestiging worden gezien. Er zijn nu ruim achtduizend ZZP’ers actief in Enschede en dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. De zelfstandigen zijn vooral actief in de zakelijke dienstverlening en handel.

Minder 'grote' bedrijven

Tegenover de groei van de eenmanszaken staat het verlies van de ‘grote’ bedrijven. Enschede telt in 2017 nog 113 bedrijven met meer dan honderd medewerkers, terwijl dat in 2012 nog 126 bedrijven waren. 

 

De bedrijvensector die qua economische betekenis voor de stad opvallend hard is gestegen, is de horeca. Die doet het in Enschede de laatste vijf jaren veel beter dan het landelijke gemiddelde. De totale economische toegevoegde waarde van de horeca blijft met 2 procent echter beperkt. De toegevoegde waarde voor de Enschedese economie wordt – net als landelijk – vooral bepaald door de financiële en zakelijke dienstverlening (32 procent).

Datum: 13 augustus 2018 |

Bron tekst: Tubantia |

Auteur: Twente.com