Twents talent onderzoekt duurzame energie in Friesland

Een team van studenten Advanced Technology startte begin 2017 met een origineel en uitdagend project: hoe duurzaam kan de energievoorziening van Friesland eruit zien in 2050? 

‘De vraag is ontstaan op het internationaal congres van de EFA,’ legt werkgroep-voorzitter Henk de Vries uit. ‘Hierin zitten diverse regionaal actieve partijen zoals wij: de Scottish National Party, de Catalanen, en partijen uit Polen en Duitsland. We zetten ons allemaal actief in voor de regionale ontwikkeling, en willen daaraan een positieve beleidsbijdrage leveren.’

In het kort

  • Duurzame toekomst in Friesland 
  • Science Shop Twente gaat samenwerken met projectontwikkelaar Greencrowd uit Woudenberg

Global Goal

global goal icon
Team studenten

De leden van het Advanced Technology studententeam zijn in de zomer van 2017 op een thematische studiereis naar Amerika, waar bedrijven worden bezocht die actief zijn met duurzame technologieontwikkeling. ‘De vraagstelling van de FNP paste hier precies bij,’ vertelt medeorganisator van de reis Jan Eggenkamp. ‘Het was voor ons niet moeilijk om veertien studenten te vinden die gemotiveerd waren. Het project zien wij als een ideale voorbereiding. De studenten verdienen met deze opdracht bovendien een sponsorbijdrage voor de reis.’

Eerste fase

De eerste fase van het project is inmiddels afgerond. Voor zeven technologiegebieden werd een zo objectief mogelijke desk-/literatuuronderzoek gedaan. Onder inhoudelijke leiding van vakdocent dr. Maarten Arentsen, universitair hoofddocent Energie-innovatie aan de UT, werden zeven technologiegebieden doorgelicht: windenergie, waterkrachtcentrales, energie uit biomassa, zonne-energie (opgedeeld in reguliere en geconcentreerd/thermisch), getijdencentrales en geothermische energie. 

‘De verwachtingen, scenario’s en kwetsbaarheden, variëren sterk per technologiegebied,’ aldus Arentsen. ‘Dat vergt veel nuance en een kritische benadering en analyse van de literatuur zoals die voorhanden is.’ 

De studenten werkten in tweetallen aan de zeven technologiegebieden. Ze keken naar drie toekomstscenario’s:  

  1. Eén waarin het huidige politieke beleid ongewijzigd blijft; 
  2. Eén waarin serieus werk wordt gemaakt van een maximale temperatuurstijging op aarde van twee graden Celsius;  
  3. Eén waarin een nieuw beleid met een beperkt aantal landen afspreekt te werken aan reductie van broeikasgassen. 

Wat blijkt: het percentage van duurzame technologieën aan de totale wereldenergieconsumptie loopt per scenario uiteen van 40% – 76%. Een enorm verschil. Maar de studenten concluderen eveneens: ‘de verwachte aandelen van de energietechnieken verschilt enorm. Ongeacht de beleidsbeslissingen zullen windenergie, warmtekracht, biomassa en zonne-energie de belangrijkste opbrengsten leveren.’

Verbeteringen

Ook analyseerden de studenten nog te verwachten technologie- en kostenontwikkelingen, zowel in rendement, opschaling van de technologieën, en opslagtechnologieën/-strategieën. 

‘Het verhaal zit goed in elkaar,’ zegt werkgroepvoorzitter Henk de Vries. ‘Maar voor ons is het vooral een opmaat naar het tweede deel van de opdracht. We willen graag modelleren, simuleren en berekenen naar verschillende niveaus, dichtbij de realiteit in Friesland.’ Daarbij denkt De Vries aan energie-gebruiksscenario’s tussen 2020 en 2050 voor dorpen en regio’s, met aandacht voor coöperatie in het omgaan met, en het combineren van soorten energiegebruik door burgers, voor vervoer en door de industrie. 

De Vries: ‘Wij hopen hieruit een beleidsadvies te halen, om de Provincie Friesland klaar te stomen voor een zelfstandig energiebeleid zodat we klaar zijn voor een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld zijn wij nieuwsgierig of investeren in aardwarmte voor Friesland voldoende aantrekkelijk kan zijn.’

Greencrowd

Voor het tweede deel gaat de Science Shop Twente in de begeleiding samenwerken met projectontwikkelaar Greencrowd uit Woudenberg, dat al veel praktijkervaring heeft met de uitvoering en financiering van uiteenlopende duurzame energieprojecten. 

‘Ik zie ernaar uit om met de studenten samen te gaan werken, en te komen met enkele haalbare en goed samenhangende scenario’s,’ zegt groene ondernemer en leider van Greencrowd, Jan Willem Zwang. ‘Onze praktijkkennis koppelen aan de wetenschappelijke kennis en frisse kijk van de studenten. Dat kan een fantastische meerwaarde opleveren.’

Twente: sterk in duurzame innovaties

In Twente worden veel oplossingen ontwikkeld om duurzame energie te produceren en op slimme manieren energie te besparen. Enkele hot topics hierbij zijn windenergie, zonne-energie en bio-energie.
Naast oplossingen voor echte groene schone elektriciteit en andere duurzame brandstoffen heeft Twente ook oplossingen om CO2 uitstoot te verminderen.

Datum: 25 oktober 2017 |

Bron tekst: Science Shop Twente |

Auteur: Twente.com