Biobased pyrolyse als sleuteltechnologie

De pyrolyse-oliefabriek van Empyro staat in Hengelo, een spin-off van BTG-BTL, producent van hernieuwbare energie uit Enschede, dat op haar beurt midden jaren ’80 één van de de eerste start-up was van Universiteit Twente. In de innovatieve oliefabriek wordt jaarlijks maximaal 20 miljoen liter pyrolyse-olie geproduceerd. Deze hoeveelheid duurzame olie vervangt circa 12 miljoen kubieke meter aardgas, het equivalent van het jaarlijkse gasverbruik van 8.000 huishoudens. Dit bespaart tot 20.000 ton CO2-uitstoot per jaar. Zo verwordt pyrolyse stap voor stap tot sleuteltechnologie voor een biobased economie.

In het kort

  • De behoefte naar hernieuwbare energie is erg groot
  • Empyro speelt hier op in met hun pyrolyse fabriek

Global Goal

global goal icon
Biobased pyrolyse

Het vooruitstrevende bedrijf ging in 2009 van start als een Europees innovatieproject om door pyrolyse zogeheten polygeneratie tot stand te brengen, namelijk de gelijktijdige productie van olie, processtoom, elektriciteit en organische zuren. Dit innovatieproject was ook gericht op de ontwikkeling en demonstratie van het terugwinnen van azijnzuur uit de waterige organische zuuroplossing die wordt geproduceerd als onderdeel van het productieproces voor pyrolyse-olie. In 2015 is het project opgeleverd met de bouw van de ​​25 megawatt polygeneratiepyrolyse-installatie in Hengelo voor de gelijktijdige productie van elektriciteit, stoom en stookolie uit houtachtige biomassa. Het complete ontwerp werd afgerond in samenwerking met bekende industriële bedrijven uit Twente, zoals Stork Thermeq, AkzoNobel, Zeton en HoSt.

Lokale biomassa als bron van energie

De geproduceerde stookolie wordt ter plaatse gebruikt, verkocht of geëxporteerd. Het aanbod aan biomassa is lokaal in Twente georganiseerd met een gespecialiseerde toeleverancier. Een deel van de fabriek van Empyro is ingericht voor procesdemonstraties om verschillende soorten grondstoffen te testen die in een later stadium kunnen worden vermarkt. Ook de demonstratie van de extractie van organische zuren uit biomassa is onderdeel van de oliefabriek. Door de keten van pyrolyse-productie te demonstreren aan tal van sectoren en industrieën voor vele eindmarkten, deelt Empyro kennis en kunde omtrent de aanvoer van biomassa, het conversieproces in de oliefabriek, de opslag van de pyrolyse-olie en de toepassingsmogelijkheden van het duurzame eindproduct. Tegelijkertijd produceert de pyrolyse-fabriek naast duurzame brandstof ook stoom en elektriciteit. De pyrolyse-olie is het voornaamste product dat commercieel op de markt wordt gezet. De stoom levert Empyro aan de naastgelegen zoutfabriek van AkzoNobel, terwijl de opgewekte elektriciteit wordt verkocht op het reguliere elektriciteitsnet.

Tweede generatie biobrandstof

Pyrolyse-olie behoort tot de tweede generatie biobrandstoffen. Het wordt door snelle pyrolyse geproduceerd uit biomassa, zoals afvalhout en snoeihout. Daarmee draagt deze vorm van hernieuwbare energie bij aan de vermindering van het broeikaseffect. Het concurreert niet met gewassen uit de voedselketen. Ten opzichte van vaste biobrandstoffen is het voordeel dat de pyrolyse-olie makkelijk is te transporteren, op te slaan en te gebruiken. Tegelijkertijd kan de bestaande infrastructuur voor fossiele olieproducten worden gebruikt bij het toepassen van de pyrolyse-olie. Het wordt onder meer verbrand in ketels en gasturbines voor de productie van duurzame energie. Zo wordt deze biobrandstof ingezet voor het vervangen van vloeibare fossiele brandstoffen, zoals stookolie of diesel, respectievelijk andere biobrandstoffen, zoals palmolie. Verder kan aardgas in stadsverwarmingsnetten worden vervangen voor het verduurzamen van zowel de piekvraag als de basislast in het gasnet. Ook wordt pyrolyse-olie toegepast op gasturbines voor een efficiënte productie van elektriciteit en hoogwaardige stoom. Met bioraffinage is het verder mogelijk om uit pyrolyse-olie waardevolle andere vloeibare stoffen te winnen.

Datum: 2 oktober 2018 |

Bron tekst: Empyro |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #energietechnologie