Gendergelijkheid door voetbal

In 2016 werden de Global Development Goals door de Verenigde Naties in het leven geroepen: zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, die ertoe moeten bijdragen dat de wereld een ‘betere plek’ wordt voor iedereen. De FootballEquals Foundation, opgericht in Enschede, confirmeert zich al twee jaar aan drie van de zeventien doelen. 

In het kort

  • Schreeuw om meer emancipatie 
  • Voetbalopleiding die toegankelijk is voor echte talentjes. Het maakt hierin niet uit of het jongens of meiden zijn, of wat iemands achtergrond of afkomst is. Het enige wat er toe doet, is het talent! 

Global Goal

global goal icon
Gelijke kansen via voetbal

In mei 2016 richtte Mary Kok-Willemsen (voormalig coach FC Twente Vrouwen) de FootballEquals Foundation op met als doel gelijke kansen voor talentontwikkeling voor jongens en meiden te creëren. De FootballEquals Foundation zet zich ervoor in dat ieder talent zich op een professionele manier kan ontwikkelen, ongeacht afkomst of geslacht. Het gaat om gelijke kansen en diversiteit, om equality. Ondanks dat er in onze maatschappij steeds meer diversiteit in de top komt, vormen we namelijk juist op jonge leeftijd al gescheiden werelden. Via voetbal creëert de FootballEquals Foundation (FEF) niet alleen landelijk, maar wereldwijd een nieuwe vanzelfsprekendheid in diversiteit en zet zij een maatschappelijke standaard. 
 
Mary: “Als we gelijke kansen kunnen realiseren binnen de voetbalwereld, kan het overal!” 
 
Met haar activiteiten focust de FootballEquals Foundation zich op de Sustainable Development Goals 5 (Gender equality), 10 (Reduced inequalities) en 17 (Partnerships for the goals).

Duurzame ontwikkelingsdoelen 5 + 10

De FootballEquals Foundation biedt jongen en meisjes gelijke kansen in ontwikkeling. Zij wil ieder talent gelijke kansen bieden, ongeacht geslacht, etniciteit of niveau van inkomsten. De activiteiten die al ontplooid zijn in onder andere Nederland, Duitsland, Bonaire, China, Oman, India en Verenigde Arabische Emiraten dragen hieraan bij. Met ontwikkelingsdoel 5 streeft de FootballEquals Foundation naar gender equality, oftewel gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. Met goal 10 wil zij bereiken dat er minder ongelijkheid binnen en tussen landen is. 

Duurzaam ontwikkelingsdoel 17

Door samen te werken, worden per FootballEquals Academy jaarlijks 5000 mensen rondom spelers en staf bereikt. Dit aantal breidt zich razendsnel uit met iedere samenwerking die wordt aangaan. De FootballEquals Foundation gelooft in de kracht van het mondiaal partnerschap (partnership of de goals) om haar doelen te bereiken en zoekt daarom nadrukkelijk de samenwerking met (internationale) partners en voetbalbonden. 

Nieuwe vanzelfsprekendheid

De FootballEquals Foundation creëert een nieuwe vanzelfsprekendheid in diversiteit. Binnen haar eigen organisatie doet zij dat op verschillende manieren. Via de FootballEquals Academy (FEA) trainen jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar in gemengde teams op basis van talent in plaats van geslacht. Er wordt geselecteerd op basis van aanleg, bereidheid en leervermogen. Ook in haar staf probeert FEA een zo goed mogelijke balans in diversiteit te realiseren, zodat de kinderen met een diversiteit aan rolmodellen te maken krijgen. 
 
Deze unieke aanpak wordt gecombineerd met het doen van onderzoek (Research & Health) in samenwerking met kennispartners, het (regionale) bedrijfsleven, hogescholen en universiteiten, overheden, clubs en bonden (Business & Events). De FootballEquals Foundation gelooft namelijk niet alleen in het bieden van gelijke kansen, maar ook in het aantonen van het resultaat hiervan.

Ambassadeurs Michael van Praag en Onno van Veldhuizen

Met Michael van Praag (Voorzitter KNVB) en Onno van Veldhuizen (burgemeester Enschede) kan de FootballEquals Foundation zich geen betere ambassadeurs wensen. 
 
Michael: “Ieder talent heeft het recht zich optimaal te kunnen ontwikkelen, alles uit zichzelf te kunnen halen. Geslacht of herkomst mogen daarbij nooit een belemmerende factor zijn. Als ambassadeur van de FootballEquals Foundation draag ik de foundation een warm hart toe en sta ik voor diversiteit en gelijke kansen voor talentvolle voetballende jongens en meisjes. 
 
De FootballEquals Foundation wil een nieuwe maatschappelijke standaard zetten als het gaat om gelijke kansen in talentontwikkeling voor jongens en meisjes. De foundation neemt hierin het voortouw, maar kan dit niet alleen. Samen komen we nog verder en kunnen we écht impact hebben op de wereld om ons heen. Wij allen zijn het, die verantwoordelijk zijn voor de beeldvorming van diversiteit en gelijke kansen in talentontwikkeling. FootballEquals Foundation heeft bewezen die kansen positief te kunnen beïnvloeden.”

Ook founder worden van de FootballEquals Foundation?

Kennismaken met de FootballEquals Foundation of lid worden van de Foundersclub FootballEquals Twente? Neem contact op met Mary Kok-Willemsen, T: 06 – 4105 4400, M: m.kok@footballequals.com

Datum: 4 oktober 2018 |

Bron tekst: FootballEquals Foundation |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #sport