Investering in techniekonderwijs voor de talenten van de toekomst

Goed onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit moet niet alleen zo zijn in ontwikkelingslanden, maar ook in eigen land. Steeds minder jongeren kiezen voor een techniekprofiel op het vmbo. Hier moet verandering in komen! Daarom komt er meer geld beschikbaar voor leerlingen in het vmbo techniekonderwijs.  

Vmbo krijgt duizenden euro’s extra voor leerling met techniek

Minister Slob schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij op die manier het techniekonderwijs wil stimuleren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er voor techniekonderwijs 100 miljoen euro extra beschikbaar komt. Slob maakt nu de uitwerking daarvan bekend: dit jaar gaat het om 1500 euro extra per leerling in de beroepsgerichte leerwegen, in 2019 loopt dat op tot 3000 euro per leerling. 

Ook voor scholieren in de gemengde leerwegen komt er extra geld: dit jaar 750 euro en volgend jaar 1500 euro per leerling.

Kwaliteit onderwijs staat onder druk

In zijn brief wijst Slob erop dat de vraag naar goed opgeleid technisch personeel stijgt, maar dat steeds minder leerlingen kiezen voor een technische vmbo-richting. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort. 

En dat terwijl de ontwikkelingen in de techniek snel gaan. “Denk aan de ontwikkelingen in de energiesector, de opkomst van de elektrische auto en installaties in onze huizen”, benadrukt Slob.

Meer lucht

“Met deze investering krijgen scholen meer lucht om verder te bouwen aan hun techniekaanbod.” Dat aanbod moet in 2024 landelijk dekkend en toekomstbestendig zijn. Overal in het land moet vmbo-techniek bereikbaar zijn voor leerlingen. 

Scholen moeten daarvoor regionaal gaan samenwerken met andere scholen en het bedrijfsleven. Als ze voor 1 april 2019 een goed plan indienen, kunnen ze ook extra geld krijgen voor de periode vanaf 2020.

In het kort

  • Meer geld beschikbaar voor leerlingen in het vmbo techniekonderwijs 
  • Scholen krijgen meer lucht om verder te bouwen aan hun techniekaanbod 

Global Goal

global goal icon

Datum: 6 juni 2018 |

Bron tekst: NOS |

Auteur: Twente.com