Twente als groene, toptechnologische regio

Ondernemend Twente heeft prioriteiten bepaald voor de sociaal-economische versterking van Twente. De aankomende jaren ligt de prioriteit op heel specifieke thema's. Ondernemend Twente zal inspireren, initieren, lobbyen en aanpakken om de agenda om te zetten tot resultaten. 

 

Bijna 900 ondernemers uit Twente luisterden afgelopen maandagavond ook aandachtig naar de oplossingen die Twente biedt voor mondiale problemen. De Rode Loper, de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Twente, stond in het teken van talent en de positie van Twente. De agenda van Ondernemend Twente is onlosmakelijk verbonden met deze focus op talent. Drie Twentse topondernemers en leden van Platform Ondernemend Twente kwamen aan het woord om de agendapunten kort maar krachtig te verkondigen.

In het kort

  • Maandag vond de Rode Loper 2020 plaats, de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Twente
  • Ad Louter, Hans ter Steege en René Venendaal vertelden hier over de drie speerpunten van Ondernemend Twente

Global Goal

global goal icon
Twente dichtbij!

Ad Louter, directeur van Urenco, presenteerde de plannen voor een versnelde aanleg van de hsl-verbinding tussen Amsterdam en Berlijn. De ligging van Twente tussen deze twee economische centra is gunstig voor de economie. Twente ligt op de Berlin Boulevard en is de hub naar Duitsland. Dit is van belang voor het transport van goederen, en voor de mobiliteit van mensen. Ondernemers in Twente vinden dat er een maximum is aan de mate waarop in Nederland nog meer wegcapaciteit kan worden gecreëerd. Voor bedrijven en werknemers is de trein een snel en comfortabel alternatief voor de auto. Bovendien, voor het aantrekken en behouden van talent in Twente is een snelle verbinding met Amsterdam en de Randstad een belangrijke voorwaarde.

Betaalbare en duurzame koopwoningen in Twente

Hans ter Steege van Ter Steege Bouw hield een pleidooi voor de bouw van betaalbare en duurzame koopwoningen. Het aantrekken en behouden van talent staat hoog op de agenda van ondernemers in Twente. Betaalbare, duurzame koopwoningen verhogen het onderscheidend vermogen van Twente. Talent buiten Twente heeft nog een reden om voor Twente te kiezen. Naast een goede baan en voldoende opleidingsmogelijkheden, speelt huisvesting daarin een belangrijke rol. We moeten Twente hét woonalternatief voor de Randstad maken. Positief neveneffect is dat ook het concurrentievermogen van de Twentse bouwsector wordt verbeterd. Het ontwikkelen van betaalbare, duurzame woningen geeft de sector een unieke positie in Nederland. Om dit extra te stimuleren denkt Ondernemend Twente daarbij bijvoorbeeld na over een "Twents Woningfonds voor (top)talenten" waarin ondernemers mee kunnen doen in de (top)financiering van de woning voor hun talenten. Er is inmiddels al met de corporaties en de banken over gesproken. Ondanks dat bij betaalbare woningen vaak wordt gedacht aan nieuwbouw, denkt Hans ter Steege dat de oplossing meer bij bestaande woningen moet worden gezocht. Het fonds zou dus woningen kunnen overnemen van corporaties, deze kunnen verduurzamen en daarna aanbieden aan talenten met behulp van (deel)financiering van ondernemers en derdengelden. De gelden die corporaties hiermee vrijspelen, kunnen zij dan weer inzetten voor stedelijke vernieuwing en vitaliseringen van de dorpskernen, wat weer bijdraagt aan een nog mooier en leefbaarder Twente.

De Twentse boer als energieleverancier

Het laatste kernpunt werd door René Venendaal, directeur van Biomass Technology Group (BTG), verwoord: ‘de Twentse boer als energieleverancier’. Twentse boeren in Noord-Deurningen produceren nu al groen gas door koemest van eigen bedrijf te vergisten. Zo worden er in de regio nieuwe duurzame en hernieuwbare bronnen van energie gecreëerd. In Twente is de agrarische sector niet een probleem, maar een kansrijke sector waarin inventieve boeren zelf met oplossingen komen. Twente dient als proeftuin voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het Twentse biogasnetwerk dat levert aan MKB-bedrijven is een prima voorbeeld voor hoe in Twente innovatie wordt vormgegeven, terwijl er ook geld mee wordt verdiend. De technologische oplossingen zijn een exportproduct en van grote waarde voor de sociaal-economische ontwikkeling van Twente.

Datum: 7 januari 2020 |

Bron tekst: Twente.com |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #ondernemen