Innovatiekatalysator voor ondernemende community

De plannen van het leegstaande gebouw op de universiteitscampus zijn vandaag tijdens het KOP 500 Business Event in Deventer gepresenteerd. Het pand wordt door de Universiteit TwenteAsitoCiscoHerstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)Novel-T en BLOC getransformeerd tot een innovatiecentrum dat de academische en ondernemende wereld verbindt. Studenten, academici en bedrijven (corporates, startups, MKB) zullen in een dynamische en open omgeving oplossingen ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. 

In het kort

  • The Gallery huisvestigt een heel groot aantal start-ups, spin-offs en mooie, innovatieve, Twentse bedrijven
  • In 2020 zal The Gallery worden uitgebreid om meer plek te bieden voor ondernemers

Global Goal

global goal icon
Innovation- and communitydriven

The Gallery is een groot complex bij de entree van de campus van de Universiteit Twente. Het eerste deel van The Gallery is al getransformeerd tot een ‘ecosysteem’ waarin startups hun business kunnen versnellen. De Universiteit Twente, Asito, Cisco, HMO, Novel-T en BLOC zetten nu hun tanden in Fase 2, het leegstaande complex aan de entree van de campus. Samen gaan de partijen de komende tijd innovatieprogramma’s opzetten, gekoppeld aan het motto van de universiteit: ‘High Tech, Human Touch’. Doel van deze programma’s is dat bedrijven, studenten en academici samen oplossingen ontwikkelen, testen en toepassen voor grote maatschappelijke opgaven, gebruikmakend van de exponentiële groei van technologische mogelijkheden. Niet naast elkaar, maar met elkaar. The Gallery Fase 2 wordt zodanig ingericht dat het innovatieprocessen maximaal ondersteunt. Zo komen er ruimtes voor ‘ideation’, bootcamps, conceptontwikkeling, prototyping en business development. Er komen grote, open ruimtes voor conferenties, lezingen en workshops en ‘hangouts’, een koffiebar en terrassen. Bovendien moet de omgeving zodanig flexibel worden, dat het voortdurend met de behoefte van de gebruikers mee kan veranderen. De gebruikers worden daarbij ondersteund door een dienstbare digitale infrastructuur en een uitgebreid dienstenpakket waaruit ze zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben. De bedrijven, studenten en academici die aan de innovatieprogramma’s deelnemen, worden allemaal ‘members’ van The Gallery. Dat betekent dat ze niet alleen bijdragen aan de innovatieprogramma’s, maar ook zorgen voor de programmering en organisatie. Ze worden tijdelijk eigenaar van hun eigen innovatie-omgeving.

Circularity Center Twente

De ontwikkeling van het complex is een innovatieprogramma op zich. Vanuit de ambitie om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie, willen de partners The Gallery Fase 2 inzetten als Circularity Center Twente. Voor de ontwikkeling worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Het complex zelf wordt gestript en met het sloopmateriaal worden nieuwe elementen geprint, zoals trappen en geveldelen. Bovendien wordt alles voor hergebruik ontworpen en ontwikkeld. Ook worden aan de hand van de praktijk nieuwe circulaire businessmodellen ontwikkeld en toegepast. Onderdeel van die aanpak is om het complex te ontwikkelen als ‘Building as a Service’. Dat betekent dat niet alleen faciliteiten als licht, energie en warmte als een dienst worden geleverd, maar zelfs ook het interieur, de installaties en de (energieleverende) gevels. En als The Gallery Fase 2 opent, moet het maximaal zelfvoorzienend zijn op het gebied van bijvoorbeeld voedsel en energie. De plannen voor het Circularity Center zijn tijdens het KOP 500 event aangeboden aan gedeputeerde Eddy van Hijum.

Slimme Twentse oplossingen voor werelduitdagingen

Twents vernuft dat impact maakt. Twente kent al tal van innovaties, technologieën en initiatieven die een bijdrage leveren aan het oplossen van werelduitdagingen. Het gebouw waar Odin Groep gevestigd is, is door de toepassing van duurzame energievoorziening 100% groen. Maar ook op andere gebieden levert Twente haar belangrijke bijdrage: de plantaardige biefstuk van Viverahet verwarmen van je huis met melk, de waterstof auto van Green Team Twente en het 20 hectare grote zonnepark bij Twence. En in de toekomst zal The Gallery 2, naast dat het een circulair gebouw is, door de innovatieve ideeën die hier ontwikkeld worden haar bijdrage leveren aan een betere toekomst. 

Start. Now.

The Gallery Fase 2 wordt in 2020 geopend. Maar het innovatieprogramma is al open. De Universiteit Twente, Asito, Cisco, HMO, Novel-T en BLOC willen daarbij samenwerken met bedrijven en instituten die een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire ontwikkeling van het complex. Aanmelden kan via www.thegallery2.nl.

Datum: 18 oktober 2018 |

Bron tekst: Universiteit Twente |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #ondernemen